Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Viktig før villreinjakta

Kristin Lund Austvik

Villreinjakta nærmer seg, er du klar?

Villreinjakta nærmer seg, er du klar?

Oppsynskorpset, sammen med villreinutvalget, ønsker å presisere følgende overfor jegerne før jaktstart tirsdag 20. august:

Nødvendige papirer på villreinjakt:

•Godkjent skyteprøve og det antall treningsskudd som kreves i området du jakter

•Betalt jegeravgift

•Våpenkort/utlånserklæring

•Kontrollkort med påført valdansvarlig og jegernavn

•Jegerkontrakt

Annet viktig å huske på for jegerne:

Kort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger.

Kortet skal skjæres før slakteplassen forlates.

Ved felling av tamrein, skal oppsynet varsles. Enkelte tamrein har ikke plastmerke, men kutt i ørene.

Alle antatte bomskudd og skadeskudd skal meldes til oppsynet.

www.settogskutt.no og www.hjorteviltregisteret er nå sammenslått og fellingsdata skal registreres på www.hjorteviltregisteret.no , OBS: kort må leveres inn som før.

Opplæringsjakt gjelder for storvilt for personer som fra dette kalenderåret fyller 16 år, og frem til fylte 18 år

Ledsager under opplæringsjakt skal ha løst jegeravgiftskort inneværende år og ha bestått skyteprøve for aktuelt våpen.

Opplæringsjegeren skal ha alle nødvendige papirer og skyteprøve, men trenger ikke løse jegeravgiftskort.

For å oppnå målet om høy produksjon og høye slaktevekter, henstilles jegerne om å ikke skyte de største kalvene. Bilder og beskrivelser av typiske trekk på små og store kalver blir publisert på hognareinen innen jakt.

Det skal tas CWD- prøve av alle dyr eldre enn årskalv. Her kan du se en video av hvordan prøven taes.

Kontaktinfo til oppsyn og diverse annen viktig info finner du her