Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Avlivet flådd bukk

Kristin Lund Austvik

Den 23. september, i forbindelse med strukturtellinga i Forollhogna, ble en skadd bukka avlivet. Bukken ble først observert i jakta av noen jegere som jaktet på den i 2 dager, men den var sprek og stakk seg unna og har ikke vært observert igjen før nå i strukturtellinga den 22. september.

Skaden, som var ganske usedvanlig, bestod i at den flotte bukken var delvis flådd fra midt på ryggen og bakover. Årsaken til skaden er umulig å si noe sikkert om, men lignende skader har vært observert tidligere i forbindelse med brunsten. Brunsten kan gå hardt for seg og det hender ikke rent sjelden at en og annen “bukker under” i kampens hete.

Den flådde bukken var en stor og staselig kar. Foto: Kristin L Austvik (Kvikne utmarksråd).

Den flådde bukken var en stor og staselig kar. Foto: Kristin L Austvik (Kvikne utmarksråd).

Alle foto under; Berit Broen (SNO)