Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Villreinutvalget har investert i ny nettside

Arne Nyaas

Etter 10 år med "hjemmesnekret" nettside har Forollhogna villreinutvalg investert i ei ny og moderne nettside. Utvalget håper at brukerne setter pris på endringen. Foto: A. Nyaas

Etter 10 år med "hjemmesnekret" nettside har Forollhogna villreinutvalg investert i ei ny og moderne nettside. Utvalget håper at brukerne setter pris på endringen. Foto: A. Nyaas

Forollhogna var tidlig ute med egen nettside. Tilbudet ble etablert for 10 år siden. Den første "nettsaken" handlet om Jon J. Meli.  Etter 33 års virke som formann og sekretær i villreinområdet  overlot han ansvaret til yngre krefter. Som takk fikk 69-åringen gratis jakt på storbukk i eget villreinområde. 

Sitat: "Ingen har som Jon J. Meli preget norsk villreinforvaltning. I festtaler nevnes Forollhogna som mønsterområdet, og mye av æren for det har dalsbygdingen. Forollhogna har vært tidlig ute med nye forvaltningsgrep som delt bukkekvote (store og små bukker), taksering av beiter, oppbygging og kursing av oppsynskorps, driftsplan, årlige bestandstellinger og overgangsavtaler for jegere. I tillegg har Jon J. Meli vært redaktør for tre fagblad: "Hognareinen", "Villreinen" og "Hjorteviltet".

- Du har satt varige spor etter deg i "firmaet" vårt, og vi er deg alle stor takk skyldig, understreket leder Hallvard Urset i sin takketale etter avsluttet årsmøte i Aunegrenda samfunnshus i går. I tillegg til å takke Jon J. Meli for innsatsen ved å tildele ham jaktrett på storbukk, overrakte Urset både diplom og et rosemalt veggur. Årsmøtedeltagerne på sin side takket veteranen ved å applaudere stående.

Jon J. Meli har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med fylkesmenn og direktorat. Som takk mottok han en stor blomsteroppsats fra DN/SNO overrakt av Berit Broen og Erik M. Ydse, begge nytilsatte SNO-medarbeidere i Forollhogna. Blomster og godord vanket det også fra Jens Loddgard, tidligere DN-ansatt".  24. april 2005

 

Har tatt vare på det meste

Mye har skjedd siden 2005. Den gamle nettsida var "hjemmesnekret" og lite egnet for andre å overta. Med dagens publiseringsløsning (innlogging via brukernavn og passord) skal det meste være ivaretatt, både nyhetene, tellingene, fellingene og alt det andre. I tillegg har utvalget og undertegnede lagt vekt på å systematisere og arkivere. Dette vil du etter hvert oppdage, og forhåpentligvis sette stor pris på. Gjør deg kjent med den nye nettsida, allerede nå. Det er bare å "klikke" i veg!

 

Ønsker tilbakemeldinger

Kom gjerne med  tilbakemeldinger, både til villreinutvalget og til undertegnede. Sistnevnte kommer ennå ei tid til å ha det redaksjonelle ansvaret både for nettsida og for det nye magasinet som kommer i juli 2016 (endrer navn fra "Hognareinen" til "Hogna-Magasinet"). Vi setter ekstra pris på tekst/bilder, gjerne historisk, men også annet, som kan brukes i 2016-utgaven. Ikke nøl, ta kontakt nå!

Den første "nettsaken" om Jon J. Meli kan du laste ned fra "Nyhetsarkivet": Fikk storbukk som takk etter 33 års virke (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Se andre nyheter? Benytt piltastene under....