Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Greit produksjonsår i lirypefjellet

Arne Nyaas

 Årets rypetelling i Dalsbygda, Vingelen og Ålen bekrefter at rypejegerne går en trivelig høst i møte. Takseringsresultatet på Kvikne og på fjellstyregrunn i Midtre Gauldal er ennå ikke publisert. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets rypetelling i Dalsbygda, Vingelen og Ålen bekrefter at rypejegerne går en trivelig høst i møte. Takseringsresultatet på Kvikne og på fjellstyregrunn i Midtre Gauldal er ennå ikke publisert. Arkivfoto: Arne Nyaas

Statistikken fra Ørvilldalen og Gjersjøhøa i Vingelen viser en svært god bestand av voksenfugl og over middels kyllingproduksjon. Statistikken fra Ørvilldalen omfatter samtlige år siden 2002, og årets resultat er det beste i antall observerte ryper. Det samme er tilfellet for Gjersjøhøa. Tellingene her startet i 2012. Resultatet i Dalsbygda bekrefter at 2017 går over i historien som et meget godt produksjonsår.

Rypetellingene i regi av Ålen, Haltdalen og Singsås fjellstyrer startet i 1990, og har siden pågått hver eneste høst i ukene før jaktstart. Dette var pionerene i Norge. To år senere (1992) startet dalsbygdingene med takseringer vår og høst, og 10 år senere (2002) var Vingelen i gang med tellinger i Ørvilldalen.  Fjellstyrene på "nordsida" er forsiktige med å offentliggjøre resultatene - da gode tellinger kjapt resulterer i mange henvendelser fra jegere som ønsker å få  tildelt jaktkort på allmenningene. Og på allmenningsgrunn er det likebehandling som gjelder. På privatområdene sør for fylkesgrensa er det også mange som ønsker å jakte i gode år, men her har grunneierne muligheten til å styre etterspørselen via prisreguleringer.

I Dalsbygda gjennomføres det produksjonstellinger på fem forskjellige områder (Åslia, Mastukåsa, Rabblia, Håkkårabben og Kjurrudalen), totalt 11 mil med tellelinjer. Jobben gjøres av feltleiere og innenbygds rypejegere.  I Vingelen gås det tellelinjer på totalt 4,7 mil; 1,9 mil i Gjersjøhøa og 2,8 mil i Ørvilldalen. Jobben gjøres av medlemmer i Østerdal Fuglehundklubb (ØFHK).

Hønsefuglportalen

Resultatene som presenteres via Hønsefuglportalen med Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Nord universitet som ansvarlige for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta, er en annen stor mulighet for interesserte rypejegere å skaffe seg oversikt over situasjonen før jaktstart. Takseringsresultatet fra Kvikne presenteres via Hønsefuglportalen, men resultatet fra vestområdet i Forollhogna er ennå ikke tilgjengelig for publikum. Sjekk Hønsefuglportalen

Se detaljert resultat fra Vingelen (pdf)

Se detaljert resultat fra Dalsbygda (pdf - to sider)

Les mer om årets rypetaksering i Dalsbygda på Jaktlagets nettside

Oppsummering rypetakseringer (Norges Fjellstyresamband)

 Sånn kan rypejakta være! Dette er opplevelser som brenner seg inn i minnet! Arkivfoto: Arne Nyaas

Sånn kan rypejakta være! Dette er opplevelser som brenner seg inn i minnet! Arkivfoto: Arne Nyaas

 I rypejakta kan du "stresse ned", som her ved et kaffebål i solvarme høstdagen. Arkivfoto: Arne Nyaas

I rypejakta kan du "stresse ned", som her ved et kaffebål i solvarme høstdagen. Arkivfoto: Arne Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

27. august: Villreinen trekker sørover

Arne Nyaas

 Dyr på tur sørover; her fotografert ved Stor-Ya. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr på tur sørover; her fotografert ved Stor-Ya. Foto: Ingebrigt Storli

I kveld mottok redaksjonen følgende epost fra jaktoppsyn Ingebrigt Storli: "En liten oppdatering og bilder fra fjellet i dag.  Reinen kom fra Budalen i dag tidlig, ca halvparten av stammen har krysset Ya og gått sørover til Vingelen, resten står vest på Kvikne no i kveld. Sender med noen bilder fra noen av flokkene som jeg trefte på ved Tjuvholttangen og ved Stor-Ya i dag. En flott værdag i fjellet med mye jegere ute og flere fikk skutt dyrene sine. Ingebrigt"

Sjekk dagens melding på villreintelefonen: 820 82 090 (deltaljert melding).

 Flokk som passerer i området ved Stor-Ya. Når dyrene går så tett som her, kan du ikke løsne skudd. Foto: Ingebrigt Storli

Flokk som passerer i området ved Stor-Ya. Når dyrene går så tett som her, kan du ikke løsne skudd. Foto: Ingebrigt Storli

 Dyr som passerer Tjuvholttangen i dag, på tur sørover. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr som passerer Tjuvholttangen i dag, på tur sørover. Foto: Ingebrigt Storli

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

21. august: Dyra trekker nordover

Arne Nyaas

 Villrein som passerer Stor-Ya i dag, mandag 21. august. Foto: Ingebrigt Storli

Villrein som passerer Stor-Ya i dag, mandag 21. august. Foto: Ingebrigt Storli

Vinden har snudd og villreinen i Forollhogna trekker nordover. Det bekreftes både av oppsyn Ingebrigt Storli som i dag fotograferte cirka 1500 dyr som passerte Stor-Ya på tur nordover, og av Jon Horten som har lest inn dagens melding på villreintelefonen: 820 82 090 (deltaljert melding, sjekk). Både yr og storm melder om nordlig vindretning samtlige dager fram mot kommende helg.

 

Her noen flere bilder tatt av Ingebrigt Storli i dag:

Jakta2017-2.JPG
Jakta2017-4.JPG
Jakta2017-3.JPG

 

Ellers:  Se resultatet av årets rypetaksering i Dalsbygda (sammenlignbart for årene 2017 til 2001)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Alt om villreinjakta 2017

Arne Nyaas

 Årets kvote i Forollhogna er 600 dyr. Søndag 20. august er det alvor. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er 600 dyr. Søndag 20. august er det alvor. Arkivfoto: Arne Nyaas

Det er stor forventning til årets villreinjakt i Forollhogna. Dyrene har hatt en god beitesommer uten alt for mye insekter å plages med. Beitene har vært gode - og dyrene er i godt hold. Men "skrantsjukespøkelset" preger også Forollhogna, hvor det skal tas hjerneprøve og møkkprøve av alle voksne dyr (se info lenger ned). Også i år vil jegerne ha god nytte av opplysningene som legges inn på villreintelefonen (se lenger ned).  Villreinutvalget ønsker alle ei riktig god jakt!

 

Villreinutvalget ved sekretær Terje Borgos presiserer følgende:

  • Det presiseres at oppsynet lytter på jaktradiokanal 1 og at oppsynet vil kunne være behjelpelig med å ta ut prøver for CWD ( gjelder dyr 1,5 år og eldre). 
  • Villreintelefonen - 820 820 90 vil være i drift fra 19. august og gjennom hele jaktperioden.  Målet er at denne telefonen skal være oppdatert senest kl. 20.00, men i spesielle tilfeller kan dette tidspunktet måtte utsettes.  Telefonen vil gi jegerne opplysninger om hvor reinen befinner seg den aktuelle dagen.
  • Det vil imidlertid også være mindre konsentrasjoner av rein på andre steder i terrenget, og jegerne oppfordres derfor til å spre seg i terrenget slik at en unngår de store jegerkonsentrasjonene. 
  • En minner om at jaktkort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger og medbringes under jakta.  Videre skal jeger ha med våpenkort, jegeravgiftskort med kvittering for betalt avgift, samt bevis for avlagt riktig antall treningsskudd. 
  • Jegerne oppfordres videre til å rette avskytingen av kalv og simle mot dyr med middels og liten slaktevekt.  Dette er viktig for på sikt å kunne påvirke at slaktevektene øker opp mot gammelt godt nivå. 
  • Lykke til med høstens villreinjakt!

 

Last ned:

 Dyrene kan gå tett. I situasjoner som denne kan du ikke løsne skudd. Foto: Arne Nyaas

Dyrene kan gå tett. I situasjoner som denne kan du ikke løsne skudd. Foto: Arne Nyaas

 I Forollhogna er jegerne kjent for god og sikker jaktutøvelse. Sånn skal det også være i år! Foto: Arne Nyaas

I Forollhogna er jegerne kjent for god og sikker jaktutøvelse. Sånn skal det også være i år! Foto: Arne Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Kalveandel på 54,5

Arne Nyaas

 Utsnitt av flokken fotografert i Sandfjellet 22. juli 2017. Her er bukkene merket med blått, simlene med rødt og kalvene med gult. Foto: A. Nyaas

Utsnitt av flokken fotografert i Sandfjellet 22. juli 2017. Her er bukkene merket med blått, simlene med rødt og kalvene med gult. Foto: A. Nyaas

Resultatet av årets kalvetelling i Forollhogna er klart. Tre store fostringsflokker ble fotografert i henholdsvis Sandfjellet, Middagskneppen og Blåurdfjellet; totalt 1424 dyr. Opptellingen foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser 415 kalver, 761 simle/ungdyr og 248 bukker. Dette gir en kalveandel per 100 simle/ungdyr på 54,5. Oversikten over de 10 siste årene viser store variasjoner i andelen kalv per 100 simle/ungdyr. I 2014 ble det satt sluttstrek ved 63,8 kalver per 100 simle/ungdyr. Dette er årets resultat:

God omtale av "Forollhogna 2017"

Arne Nyaas

 Redaktør/journalist Erland Vingelsgård i Tynsetingen.no har tatt seg tid til å lese årets utgave av Forollhogna-bladet. Dommen er grei. "Et nytt prakteksemplar av bladet", mener nettredaktøren på Tynset.  Faksimile av dagens forside.

Redaktør/journalist Erland Vingelsgård i Tynsetingen.no har tatt seg tid til å lese årets utgave av Forollhogna-bladet. Dommen er grei. "Et nytt prakteksemplar av bladet", mener nettredaktøren på Tynset. Faksimile av dagens forside.

"En glitrende utgave av bladet Forollhogna". Dette mener redaktør Erland Vingelsgård som til daglig jobber i "tynsetingen.no", nettsida som har som mål å være ei superlokal og uavhengig nettavis for Tynset.

Salget av årets utgave av Forollhogna-bladet har gått "så som så". I tillegg til de 600 eksemplarene som blir distribuert sammen med villreinjaktkortene, er villreinutvalget avhengig av å selge minst like mange i løssalg. Bladet er lagt ut for salg på utsalgssteder i samtlige "Hogna-kommuner". Enkelte utsalg selger godt, mens løssalget andre steder går usedvanlig tregt. Ett eksempel på det siste er Dalsbygda i Os kommune. I fjor ble det solgt nærmere 70 eksemplarer over disk i Dalsbygda. I år er tendensen den stikk motsatte. Atter andre melder om et jevnt og godt salg, eksempelvis Amneus Boghandel på Røros.

Forollhogna villreinutvalg som utgiver, er helt avhengig av å få "endene til møtes" - økonomisk. Ingen av bidragsyterne mottar honorar. Utgiftene er knyttet til produksjon og trykk, men ligger - sammenlignet med tilsvarende bladproduksjoner - langt under i kostnad. Alt gjøres for å redusere utgiftene mest mulig.

Et underskudd i år vil bety en definitiv stopp for "Forollhogna-bladet". Nå er det opp til leserne å bestemme. Bladet er på 92 sider, alle i farger. Prisen (løssalg) er 150 kr.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Pålagt innsamling i Forollhogna

Arne Nyaas

 I Forollhogna skal det i høst tas hjerneprøve og møkkprøve av   alle skutte dyr eldre enn kalv  . Foto: Mattilsynet

I Forollhogna skal det i høst tas hjerneprøve og møkkprøve av alle skutte dyr eldre enn kalv. Foto: Mattilsynet

I høst skal det tas hjerneprøve og møkkprøve av alle felte dyr i Forollhogna - unntatt kalv. Det samme skal skje på Hardangervidda og i Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen (forutsatt at det åpnes for jakt i de to sistnevnte områdene). I Nordfjella skal hele hodet av voksne dyr leveres inn til lokale mottaksstasjoner.

Skrantesjuken (CWD), som er en smittsom og dødelig sjukdom, ble første gang påvist på ei villreinsimle i Nordfjella på senvinteren i 2016. Samme høst ble det påvist skrantesjuke på ytterligere to dyr i det samme området. Fra og med i høst legges det opp til økt fokus på prøveinnsamling i forbindelse med villreinjakta, også i andre områder.

NB (gjelder også Forollhogna): Nettsida www.villrein.no har mye informasjon om skrantesjuken og prøvetakingen i høst. Her ligger det også link til en demonstrasjonsvideo (Mattilsynet). Her vises det hvordan hjerneprøven skal tas ut. I tillegg kan du laste ned en utskriftsvennlig pdf-versjon av all informasjon. Gå til www.villrein.no

I god tid før jaktstart kommer villreinutvalget i Forollhogna med mer informasjon om prøvetakingen av simler og bukker.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas