Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Tre store fostringsflokker fotografert

Arne Nyaas

 I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

Årlig gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) årlige kalve- og strukturtellinger i de faste overvåkingsområdene Setesdal Ryfylkeheiene, Hardangervidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø,  Reinheimen, Forollhogna og Reindalen på Svalbard. I går ble tre store fostringsflokker fotografert i Forollhogna.

Gårsdagens flyfotografering i Forollhogna ble meget vellykket. På grunn av sommervarmen og insektplagen søker villreinen opp på snøfonnene. I år er det sjeldent mye snø igjen i Forollhogna-området, så sent på sommeren. Dette gjør livet langt enklere for villreinen, men også for mannskapet i småflyet. Likevel, lett er det ikke å lokalisere flokkene. Området må gjennomsøkes systematisk.

Samtlige flokker ble fotografert i Midtre Gauldal kommune. Etter endt flytur i går fikk villreinutvalget i Forollhogna følgende beskjed: "Vellykket flyfotografering i dag. Samtlige flokker fotografert i Midtre Gauldal kommune. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark, Røros Flyklubb, Ingebrigt Storli (observatør) og undertegnede (foto). Godt forarbeid av Ingebrigt i felten før flyturen. Flytid: 1 time og 53 minutter; totalt 340 km, snitt hastighet 181 km/t".Bildene under viser de to andre fostringsflokkene (bildet på toppen viser den første):

 Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

 I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

 I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Forsøk på kalvetelling i Forollhogna

Arne Nyaas

 En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

Fredag 14. juli ble det gjort forsøk på fotografering av fostringsflokker i Forollhogna. Noen flokker ble fotografert i området Storhø-Sandfjellet-Kongsvarden. Men, grunnlaget ble trolig for spinkelt. Været var heller ikke det beste.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for kalvetellingene og strukturtellingene i følgende områder i tillegg til Forollhogna: Knutshø, Snøhetta øst, Snøhetta vest, Reinheimen, Rondane nord, Rondane sør, Hardangervidda, Setesdal Ryfylkeheiene og Reindalen på Svalbard.

Før telleforsøket i Forollhogna på ettermiddagen fredag i forrige uke var det Rondane nord og Rondane sør som stod på programmet. I Rondane nord ble det fotografert to store fostringsflokker, mens tellegrunnlaget i Rondane sør ble heller spinkelt. Til forskjell fra Rondane er det svært mye snø igjen i Forollhogna. Når sommervarmen og insektene kommer, vil reinen trekke opp på snøfonnene. I Forollhogna blir det trolig en ny runde med småflyet i løpet av uka.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas