Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DSCN0186, nett.JPG

Kalv

kalvetellinger

ÅR               TOT ANTALL DYR        SIMLE/UNGDYR               BUKKER          KALVER               KALVER PER 100 SIMLE/UNGDYR

2019            1569                              758                                         354                  457                    60,2 last ned pdf

2018            1385                               693                                         260                  432                    62

2017            1424                              761                                          248                 415                    54,5 last ned pdf

2016            1518                               858                                         226                 434                    50,6  last ned pdf

2015            1365                               824                                           54                 487                    59,1 last ned pdf

2014            1937                               926                                         420                 591                    63,8  last ned pdf

2013            1827                             1030                                        146                  651                    63,2  last ned pdf

2012            1898                             1018                                        340                 540                     53     last ned pdf

2011            1525                               750                                        310                 465                     62     last ned pdf

2010            2117                                                                                                                                52,7  last ned pdf

2009            2090                                                                                                                                54,3

2008            2580                              1157                                     560                   734                    63,4  last ned pdf

Til opplysning: Sammenlignet med de øvrige overvåkingsområdene Knutshø, Snøhetta øst, Snøhetta vest, Reinheimen (tidl. Ottadalen nord), Rondane nord, Rondane sør, Hardagervidda og Setesdal Ryfylkeheiene har Forollhogna nesten alltid hatt en høg kalveandel. Snittallet i Forollhogna for årene 1992-1999 var på 62 kalver per 100 simle/ungdyr. Snittallet for siste 10-årsperiode (2008-2017) er 57,7 kalver per 100 simle/ungdyr.

Kalvetellingene gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA)