Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Tilbud.jpg

Tilbud

Beskjed til rettighetshavere: På denne siden kan rettighetshavere kostnadsfritt reklamere for sine tilbud knyttet til villreinjakta i Forollhogna. Ta kontakt med nettredaktør Arne Nyaas på epost eller mobil: 95 15 12 44

 

Jakta 2018: Årsmøtet har vedtatt en kvote på 300 dyr med følgende fordeling: 40 % kalv, 30 % simle, 25 % liten bukk og 5 % stor bukk. Jegere som sjekker denne sida - uten å finne tilbud om jakt via rettighetshaver, gjør lurt i å ta direkte kontakt med aktuell rettighetshaver.