Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

HognareinenBannerSeks.jpg

Utgaver

"Hognareinen 2014" ble utgitt høsten 2014 i et opplag på 1500 eksemplarer. Bladet ble lagt ut for salg i samtlige "Hogna"-kommuner.  Bare 600 eksemplarer ble solgt. Last ned: Side 1, innhold (pdf)

"Hognareinen 2014" ble utgitt høsten 2014 i et opplag på 1500 eksemplarer. Bladet ble lagt ut for salg i samtlige "Hogna"-kommuner.  Bare 600 eksemplarer ble solgt. Last ned: Side 1, innhold (pdf)

NB: Mye mer enn bare villrein

Villreinutvalget har, til tross for det svake salget av 2014-utgaven, bestemt seg for å utgi et nytt blad sommeren 2016. Og nå blir navnet endret til "FOROLLHOGNA".  Magasinet vil være i salg fra mandag 25. juli.

Også i 2016 har leserne mye å glede seg til. I tillegg til sidene om villreinen og villreinforvaltningen (10 til 12 sider) vil redaksjonen på de øvrige 70 sidene prioritere artikler om folket, naturen, kulturen og historien i Forollhogna-området. Folket i bygdene rundt Hogna-toppen fortjener et kvalitetsblad som vinkler mot de positive verdiene. Vi har mye å være stolte av!

Her noen stikkord om innholdet i "Hognareinen 2014": Villrein (11 sider), seterdrifta i Hogna-området (18 sider), vegetasjon og utmarksbeite (7 sider), gamle ferdselsveger (3 sider), fjellets kulturlandskap (4 sider), flybilder fra området (6 sider), ferdselsundersøkelser (3 sider), historisk stoff (4 sider), kulturminner som opplevelse (6 sider), fjellreven (2 sider) og Vingelen, én av fem nasjonalparkslandsbyer i Norge (4 sider).

I tillegg til Villreinutvalget, var nasjonalparkstyret og villreinnemnda sterkt delaktige i relanseringen av Hognareinen i 2014.  De samme blir med på satsingen i 2016.

I 2014 mottok redaksjonen økonomisk støtte fra Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, og fra kommunene. MEN målet er at salget skal dekke kostnadene. Da må minimum 1200 eksemplarer skifte eier, og det skal vi greie i 2016.

Er du en aktuell bidragsyter i 2016?

Blir du blant bidragsyterne i 2016-utgaven? Alle som ønsker å bidra med gode artikler og historier med tilknytning til Forollhogna-området, gjerne også bilder, gjør lurt i å ta kontakt med redaktør Arne Nyaas, i første omgang helst via epost: arnny@online.no

 

NB: Du blir ikke "rik" av å bidra med tekst/bilder i "Hogna-Magasinet", men alle som har artikler eller bilder på trykk, vil som takk få tilsendt magasinet og ei gave i posten - rett etter utgivelse. Tar du utfordringen? Vi håper det!

 

 

 

I løpet av årene 1985 til 2003 ble det utgitt 11 utgaver av "Hognareinen". Tre av årgangene var temanummer. I 2014 ble det gjort et nytt forsøk, se bildet til venstre. Last ned: "Tidligere utgaver av Hognareinen" (side 5 i Hognareinen 2014) - pdf.

I løpet av årene 1985 til 2003 ble det utgitt 11 utgaver av "Hognareinen". Tre av årgangene var temanummer. I 2014 ble det gjort et nytt forsøk, se bildet til venstre. Last ned: "Tidligere utgaver av Hognareinen" (side 5 i Hognareinen 2014) - pdf.