Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Oppsyn.jpg

Viktig info

KONTAKTINFORMASJON:

 

Henstilling fra oppsynskorpset:

Jegere som lurer på hvor dyrene står i terrenget, ringer Villreintelefonen (ikke ring til oppsynet på kveldstid).

Ring: 82 08 20 90  Telefonen drives av oppsynstjenesten, og vil være i drift før jaktstart 20. august. Oppdatering hver kveld cirka kl. 20.00

NB: Vær oppmerksom på at alle i oppsynskorpset også lytter på jaktradiokanal 1 (143,900 MHz). Benytt denne kanalen dersom du må kontakte oppsynet mens du sjøl er på jakt.

 

Navn:                                                           Telefon:

Kristin Lund Austvik, oppsynsleder        992 74 943

Ingebrigt Storli, Kvikne                              977 06 936

Terje Borgos, Ålen/Haltd.                      909 20 968

Geir Morten Granmo, Ålen/Haltd.          971 02 788

Jon Horten, Os/Dalsbygda                       900 92 824

Stein Kaasin, Vingelen                              456 61 688

Aril Røttum, Midtre Gauldal 993 88 361

Trond Are Berge, Midtre Gauldal            995 54 891

Ståle Solem 41601342

SNO: Erik M. Ydse, Kvikne                        480 51 578

SNO: Berit Broen, Budal                           476 57 803