Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Oppsyn.jpg

Viktig info

KONTAKTINFORMASJON:

 

Henstilling fra oppsynskorpset:

Jegere som lurer på hvor dyrene står i terrenget, ringer Villreintelefonen (ikke ring til oppsynet på kveldstid).

Ring: 82 08 20 90  Telefonen drives av oppsynstjenesten, og vil være i drift før jaktstart 20. august. Oppdatering hver kveld cirka kl. 20.00

NB: Vær oppmerksom på at alle i oppsynskorpset også lytter på jaktradiokanal 1 (143,900 MHz). Benytt denne kanalen dersom du må kontakte oppsynet mens du sjøl er på jakt.

 

Navn:                                                           Telefon:

Terje Borgos, oppsynsleder                     909 20 968

Hallvard Urset, Vingelen                          481 16 318

Stein Kaasin, Vingelen                              456 61 688

SNO: Erik M. Ydse, Kvikne                        480 51 578

SNO: Berit Broen, Budal                           476 57 803

Kristin Lund Austvik, Kvikne                    992 74 943

Ingebrigt Storli, Kvikne                              977 06 936

Trond Are Berge, Midtre Gauldal            995 54 891

Geir Morten Granmo, Ålen/Haltd.          971 02 788

Jon Horten, Os/Dalsbygda                       900 92 824

Ivar Waag Belsaas, Os/Dalsbygda          913 42 867