Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DSCN0797.JPG

Historikk

Tekst bildet over (kilde er boka "Opplev Forollhogna", utgitt av Forollhogna villreinutvalg i 2006): Etter et nitidig søk mange steder, har det ikke lykkes å spore opp et eneste bilde fra tida Grøntjønnoksene var ved Enmolægeret. Det opprinnelige gjetelægeret var et steinlæger oppe i bakken rett nord for nåværende hus, men til oksegjetinga vart det satt opp ei bu på denne plassen. Etter «okse-perioden" ble bua tatt ned igjen og området sto tomt fram til 1952 da dette huset ble satt opp som gjetelæger for Tynset-drifta som lå her. En 1. mai-dag 1970-tallet lå denne reinhopen rundt bua på Enmolægeret, så her har det vært både oksedrift, sauedrift og som her; «reinsdrift". Foto: Jon J. Meli  

Benytt pilene til å lese historikken i forbindelse med 60- og 50-årsjubiléet 1956 -2015:

Til opplysning: Historikken består av to deler. Del én er side 125 t.o.m. side 219 i boka "Opplev Forollhogna" (440 sider, utgitt i 2006). Forfatters navn står angitt først i hvert hovedkapittel.  Del to er nyskrevet (23 sider) og omhandler driftsårene 2005-2015. Forfatter er Arne Nyaas. Historikken samlet er på 117 sider med opplysninger av stor interesse for alle som er interessert i villreinen i Forollhogna-området, og i forvaltningen av stammen.  Se under for tips om utskrift. God fornøyelse!

Ønsker du å skrive ut noen av sidene? Gjør følgende: 1. Høyreklikk på sida du ønsker å skrive ut. 2. Åpne bilde i ny fane. 3. Skriv ut. Lykke til

Boka "Opplev Forollhogna", nå til "jubileumspris" 200 kr (ordinær pris 450 kr)

Bestill boka "Opplev Forollhogna", utgitt av Villreinutvalget i 2006 (440 sider). Jubileumspris: 200 kr. + porto (ordinær pris 450 kr). Send epost til villreinutvalget (NB: husk navn og adresse).

 

Noen ord om boka: Da Forollhogna nasjonalpark ble offisielt åpnet 14. september 2003, spurte daværende miljøvernminister Børge Brende om journalist Karl H. Brox (Adresseavisen) med økonomisk støtte fra departementet kunne tenke seg å lage ei bok om den nye nasjonalparken. Samtidig var villreinutvalget i Forollhogna også i ferd med å planlegge ei bok om området. Det ble tatt kontakt, og boka "Opplev Forollhogna" ble resultatet. Hovedforfattere er i tillegg til Brox, mangeårig redaktør av fagbladene Villreinen og Hjorteviltet og tidligere formann og sekretær i Forollhogna villreinområde, Jon J. Meli, og rådgiver i Norsk institutt for naturforskning, Per Jordhøy. Praktboka er på hele 440 sider.

Hallvard Urset, utvalgsleder i Forollhogna villreinområde, skriver blant annet følgende i forordet: - Boken utgis som en markering av at det denne høsten (2006, red. anm.) er 50 år siden villreinjakten i Forollhogna tok til. Betydelig vekt er derfor lagt på villreinen og den ressurs den utgjør, både som jaktobjekt og opplevelse. Et annet tyngdepunkt i boken er de ennå levende seterdalene, der de strekker seg innover og oppover som forbindelseslinjer mellom bygdesamfunnene og selve høyfjellet. Alt dette inngår i en helhet som nå er bevart for fremtid og etterslekt (sitat slutt).

"Opplev Forollhogna" er utgitt av Villreinutvalget for Forollhogna i samarbeid med Snøhetta Forlag AS på Lesja. Praktboka på 440 sider er gjennomillustrert med en rekke fotografier og kart, og er blitt meget godt mottatt av publikum.

Benytt anledningen nå, bestill "Opplev Forollhogna" til "jubileumspris" 200 kroner. Send  epost  til Forollhogna villreinutvalg. Husk å oppgi navn og adresse.

Benytt anledningen nå, bestill "Opplev Forollhogna" til "jubileumspris" 200 kroner. Send epost til Forollhogna villreinutvalg. Husk å oppgi navn og adresse.