Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DSC_0217.JPG

Startside

Forollhogna - lengst nord i Sør-Norge

Tips: 56 interessante turforslag

YR      STORM

Følg oss på Facebook 

 

Hovedsponsor siden 2005

Hovedsponsor siden 2005

 
 
Hovedsponsor siden 2005

Hovedsponsor siden 2005

 
Hovedsponsor siden 2005

Hovedsponsor siden 2005"Opplev Forollhogna", du også ...

Folk rundt Forollhogna har forvaltet fjellet sitt godt. De har utnevnt fjellressursene uten å forby de, gjennom utstrakt seter- og beitebruk, jakt og fiske. Seterbruket er fortsatt levende, og en livskraftig villreinbestand har utmerkede beiter her. Forollhognas villrein er velkjent landet over, og jeg er fra fjern og nær søker hit for å oppleve jakt på fjellets pionerer.

Gjennom denne boka, som er utgitt av Villreinutvalget i Forollhogna, kan du oppleve det store mangfoldet området har å ved på. Fra dens tidlige historie, det rike naturgrunnlaget med tilhørende flora og fauna, og hvordan mennesket har brukt fjellet gjennom tidene.

Bestill boka "Opplev Forollhogna", utgitt av Villreinutvalget i 2006 (440 sider). "Jubileumspris": 200 kr + porto. Send epost  til villreinutvalget (NB: husk navn og adresse).


OpplevForollhogna

                      Omtale av "Opplev Forollhogna" i Villreinen 2007 (pdf)


Video - villrein


Oversikt nyheter: