Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Tre store fostringsflokker fotografert

Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

Årlig gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) årlige kalve- og strukturtellinger i de faste overvåkingsområdene Setesdal Ryfylkeheiene, Hardangervidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø,  Reinheimen, Forollhogna og Reindalen på Svalbard. I går ble tre store fostringsflokker fotografert i Forollhogna.

Gårsdagens flyfotografering i Forollhogna ble meget vellykket. På grunn av sommervarmen og insektplagen søker villreinen opp på snøfonnene. I år er det sjeldent mye snø igjen i Forollhogna-området, så sent på sommeren. Dette gjør livet langt enklere for villreinen, men også for mannskapet i småflyet. Likevel, lett er det ikke å lokalisere flokkene. Området må gjennomsøkes systematisk.

Samtlige flokker ble fotografert i Midtre Gauldal kommune. Etter endt flytur i går fikk villreinutvalget i Forollhogna følgende beskjed: "Vellykket flyfotografering i dag. Samtlige flokker fotografert i Midtre Gauldal kommune. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark, Røros Flyklubb, Ingebrigt Storli (observatør) og undertegnede (foto). Godt forarbeid av Ingebrigt i felten før flyturen. Flytid: 1 time og 53 minutter; totalt 340 km, snitt hastighet 181 km/t".Bildene under viser de to andre fostringsflokkene (bildet på toppen viser den første):

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Forsøk på kalvetelling i Forollhogna

Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

Fredag 14. juli ble det gjort forsøk på fotografering av fostringsflokker i Forollhogna. Noen flokker ble fotografert i området Storhø-Sandfjellet-Kongsvarden. Men, grunnlaget ble trolig for spinkelt. Været var heller ikke det beste.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for kalvetellingene og strukturtellingene i følgende områder i tillegg til Forollhogna: Knutshø, Snøhetta øst, Snøhetta vest, Reinheimen, Rondane nord, Rondane sør, Hardangervidda, Setesdal Ryfylkeheiene og Reindalen på Svalbard.

Før telleforsøket i Forollhogna på ettermiddagen fredag i forrige uke var det Rondane nord og Rondane sør som stod på programmet. I Rondane nord ble det fotografert to store fostringsflokker, mens tellegrunnlaget i Rondane sør ble heller spinkelt. Til forskjell fra Rondane er det svært mye snø igjen i Forollhogna. Når sommervarmen og insektene kommer, vil reinen trekke opp på snøfonnene. I Forollhogna blir det trolig en ny runde med småflyet i løpet av uka.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

"Forollhogna 2017" legges ut for salg

Arne Nyaas

"Forollhogna 2017" har kommet fra trykkeriet og legges nå ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

"Forollhogna 2017" har kommet fra trykkeriet og legges nå ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Årets utgave av Forollhogna-magasinet legges nå ut for salg i samtlige kommuner. Bladet er på 88 sider pluss omslag, alle i farger. Mange har bidratt med tekst og bilder. Innholdet er variert, fra landskapsbilder før og nå - til siste nytt om kalveprosjektet i området. Last ned side 1 innhold (pdf-fil).

Målsettingen med "Forollhogna" er at dette skal være et realt bygdablad (nåtid og fortid), ispedd noen sider med lett lesbart - og aktuelt - stoff om villreinen i Hogna-området. Årets utgave har artikler og bilder fra samtlige berørte kommuner. Her noen eksempler:

 • Stor interesse for landskapsbilder (Budal)
 • Dalsbygda refotografert i 2012
 • 22 utvalgte kulturlandskap i Norge, ett i Dalsbygda og ett i Budalen
 • God oppslutning om fotokonkurranse (nasjonalparkstyret)
 • Tjuholet, ikke så lett å finne
 • Fisketur langs Magnilla i 1838
 • Krongods, kobberdrift og avtale med Gud
 • Et område rikt på opplevelser
 • Vårfjellet 2017
 • Elever får opplæring i fiskekultivering
 • Historiske bilder fra Midtre Gauldal
 • Møte med en gammel venn
 • Vårnatt i tiurskogen
 • Klettsno 4H, Norges tøffeste 4H-klubb
 • Bratthøa sauhavnelag 100 år
 • Nilssenkarenes hytte i Ledalen
 • Bakgreberget på Styggfjellet
 • Høstdager med kamera i Forollhogna
 • Tunge sekker, gode minner
 • Jaktfalken - inkarnasjonen av naturens kjerne
 • Historier fra et innholdsrikt liv
 • Gjerder som fanger og dreper
 • - Her gikk vi til aksjon!
 • En kjempe i kalvebingen

 

Selges her:

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? Bestill her.

Omtales her:

 

- Det blir intet blad uten bidragsytere, og der er vi utrolig heldige med mange dyktige skribenter og fotografer. En stor takk til alle disse. Og sist, men ikke minst er vi så heldige at rettighetshaverne legger bladet på hvert eneste jaktkort. Dette gjør det mulig å kunne gi ut bladet med fast inntekt for utgivelse, påpeker Hallvard Urset, leder i villreinutvalget.

Pallen med 2017-utgaven ble levert på Røros for et par dager siden. I dag var det fordeling og utkjøring. Fra venstre: Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Hallvard Urset, leder i villreinutvalget og undertegnede. Trykken er meget god, og stemningen var upåklagelig. Foto: Jon Horten

Pallen med 2017-utgaven ble levert på Røros for et par dager siden. I dag var det fordeling og utkjøring. Fra venstre: Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Hallvard Urset, leder i villreinutvalget og undertegnede. Trykken er meget god, og stemningen var upåklagelig. Foto: Jon Horten

AR7juli2017.jpg

Legges ut for salg i samtlige kommuner (se oversikt lenger ned)

I løpet av de nærmeste dagene blir "Forollhogna 2017" lagt ut for salg i samtlige kommuner. Utsalgsprisen er 150 kr. Alle som selger bladet, mottar provisjon.

- Uten velviljen fra rettighetshaverne i Forollhogna hadde det ikke vært mulig å gi ut Forollhogna-bladet. 600 blad går ut sammen med villreinjaktkortene. Rettighetshaverne og jegerne får bladet til samme pris som i fjor, understreker utvalgsleder Hallvard Urset, som sammen med undertegnende laster bilen med bladkasser i neste uke. Fra da av bør interesserte kjøpere kikke etter denne "plakaten" i butikk-vinduene:

I løpet av neste uke vil årets utgave av Forollhogna-magasinet være til salgs i butikker i samtlige Hogna-kommuner.

I løpet av neste uke vil årets utgave av Forollhogna-magasinet være til salgs i butikker i samtlige Hogna-kommuner.

UTSALGSSTED:

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? Bestill her.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

 

 

 

Jakt - søk på utvalgskortene, nå!

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har fått tildelt 20 villreinkort i år. Søknadsfrist er 10. juni 2017

Forollhogna villreinutvalg har fått tildelt 20 villreinkort i år. Søknadsfrist er 10. juni 2017

Villreinutvalget har fått tildelt 20 villreinkort i år. Syv av kortene (simle/kalv) forbeholdes villreinutvalgets opplæringsprosjekt i ungdomsskolene. De øvrige kortene (simle/kalv) blir tildelt førstegangsjegere etter søknad. Bukkekortene (én storbukk og fem småbukker) selges gjennom anbud. Søknad/anbud sendes via epost til: post@hognareinen.no

Søknadsfrist er 10. juni 2017

 

hognareinen.no - Terje Borgos

Se bilder fra kalveprosjektet

Arne Nyaas

Også i år følger oppsynet i Forollhogna med på kalvinga. Det samme gjør denne bukkehopen som var svært interessert i en av de nyfødte kalvene. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Også i år følger oppsynet i Forollhogna med på kalvinga. Det samme gjør denne bukkehopen som var svært interessert i en av de nyfødte kalvene. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) sendte denne rapporten til undertegnede i ettermiddag:

"Her er ei kort oppsummering så langt: Vi har akkurat vært ute på kalvingsprosjektets 3. tellerunde. Til sammen talte vi ca 800 dyr. I de to første periodene har fostringsdyrene gått samlet i stort sett en stor flokk (den som ble strukturtalt til rundt 900 første telledag). Det har vært litt utfordrende å telle på en så stor flokk og det har blitt mye venting for å få til gode posisjoner for telling og at dyrene står så de er mulig å skille på alder og kjønn.

I denne tredje tellerunden var imidlertid dyrene oppdelt i flere mindre flokker og mye mer spredt i området. Det har også skjedd mye fra andre tellerunde hva gjelder antall kalver. Nå er nok over halvparten av simlene ferdigkalvet, men mer eksakt data på dette får vi først når vi sammenstiller all data til slutt etter at tellesesongen er avsluttet.

Det har ikke vært så mye ørn å se i nærheten av flokkene så langt i år og ingen kalver er funnet ørnedrept."

En av bukkene måtte "sjekke" den nyfødte. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

En av bukkene måtte "sjekke" den nyfødte. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Telling av flokk ved Dølbuøyan (se utsnitt under). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Telling av flokk ved Dølbuøyan (se utsnitt under). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Utsnitt av flokken ved Dølbuøyan (se bildet over). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Utsnitt av flokken ved Dølbuøyan (se bildet over). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Alle observasjoner krysses av på skjema. Antall dyr fordelt på simle, kalv, ungdyr og bukk registreres. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Alle observasjoner krysses av på skjema. Antall dyr fordelt på simle, kalv, ungdyr og bukk registreres. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Telling ved Gråkneppan/Kløftin. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

Telling ved Gråkneppan/Kløftin. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

Denne bukkeflokken kom for å "sjekke ut" mannskapet. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

Denne bukkeflokken kom for å "sjekke ut" mannskapet. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Ønsker ikke organisert "villrein-guiding"

Arne Nyaas

Villreinnemnda ber nasjonlparkstyret avslå alle søknader om organisert guiding rettet mot villreinen i Forollhogna-området, eksempelvis turopplegg for fotografer. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Villreinnemnda ber nasjonlparkstyret avslå alle søknader om organisert guiding rettet mot villreinen i Forollhogna-området, eksempelvis turopplegg for fotografer. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Villreinnemnda er skeptisk til nye tiltak som markesfører villreinen i Forollhogna-området. Nemnda ønsker at all organisert aktivitet skal styres til ytterkantene av villreinområdet.

"Nemnda har mottatt en søknad om guiding av fotografer inn mot villreinflokker, fortrinnsvis i brunsttida. Nemnda har ingen formell myndighet i slike saker, men nasjonalparkforvalter ønsker prinsipielle vurderinger før søknaden eventuelt behandles av nasjonalparkstyret", opplyser nemndsekretær Tom Hjemsæteren i sakspapirene. Nemnda behandlet henvendelsen fra nasjonalparkstyret i møtet den 29. april i Dalsbygda.

I henvendelsen til nemnda opplyser nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug blant annet følgende:

"Ber om at den konkrete søknaden blir drøftet i Vingelen Sameie, Kvikne Utmarksråd, villreinutvalget og villreinnemda. Søknaden er knyttet til guiding i Vingelen og på Kvikne. Ønsker også tilbakemelding fra oppsynet i forhold til om det er mulig å tilrettelegge for en begrenset aktivitet knyttet til fotografering av villrein. Dette som grunnlag for behandling av søknaden i nasjonalparkstyret, og for prinsipielle diskusjoner/endelig sluttføring av besøksstrategi i forhold til muligheter for å tillate organisert guiding i nasjonalparken (hva skal/kan være mulig og eventuelle forutsetninger for dette). Generelt for Forollhogna er det ikke ønskelig at villreinen «løftes» som hovedprodukt for området i forhold til guiding direkte på villrein (dvs. oppsøkende virksomhet), men formidling av kunnskap om villrein (som en del av en helhet) for de som kommer hit, er jo viktig. Oppsøkende virksomhet på villrein er et kontroversielt tema i hele Forollhogna. Dette har jeg formidlet til søkerne. Samtidig ser vi at det tid om annen er forespørsel om muligheter for guiding fra de som kommer (spesielt utlendinger med interesse for fotografering), som faktisk ønsker seg lokal guide/kjentmann for å få kunnskap om området og for å utvise hensyn. Skal vi sende de inn i området uten muligheter for guiding, eller skal vi ha et tilbud for de som henvender seg? Og skal det være mulighet for å oppsøke villrein spesifikt – og i såfall når – og på hvilken måte? "

Svaret fra villreinnemnda er entydig: All organisert aktivitet bør styres til ytterkantene av villreinområdet.

Til opplysning: Protokollene fra alle møter i villreinnemnda finner du her.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

"Skrint beite" for reinen i seterdalene

Arne Nyaas

Beitemessig er setervollene et "sikkerstikk" for villreinen i månedsskiftet april/mai; men ikke i år. Bildet over er tatt av SNOs Berit Broen søndag 30. april - og viser fostringsdyr som har trekt ned i Synnerdalen, her Sørstuøya.

Beitemessig er setervollene et "sikkerstikk" for villreinen i månedsskiftet april/mai; men ikke i år. Bildet over er tatt av SNOs Berit Broen søndag 30. april - og viser fostringsdyr som har trekt ned i Synnerdalen, her Sørstuøya.

Det er lite som minner om vår i seterdalene i Forollhogna-området. Snøen ligger fortsatt djup - og villreinen sliter med å finne næringsrikt "ferskfór".  Fredag 28. april ble 904 dyr flyfotografert ved Finntjønnan lengst sør i Endalen. Et par dager senere trakk dyrene østover og ned i Synnerdalen. Men der lå snøen fortsatt djup - og villreinen trakk til fjells igjen.

Vårbeitet på setervollene er et "sikkerstikk" for villreinen i Forollhogna-området. Etter en lang vinter med skrint beite på snaublåste rabber, trekker reinen alltid ned på vollene. Før setervegene åpner kan dyrene beite i fred og ro. Det kunne dyrene ha gjort i år også, hadde det ikke vært for all snøen. Når kommer vårvarmen?

Bildene under er alle tatt av Berit Broen i Statens naturoppsyn (SNO).  To dager etter at vi flyfotograferte en fostringshop på 904 dyr ved Finntjønnan i Endalen, trakk dyrene østover og ned i Synnerdalen. Berit Broen fotograferte villrein flere steder i Synnerdalen.

Sørstuøya i Synnerdalen. Foto: Berit Broen, SNO.

Sørstuøya i Synnerdalen. Foto: Berit Broen, SNO.

Dyr øst for Bua, i Nybuslette. Foto: Berit Broen, SNO

Dyr øst for Bua, i Nybuslette. Foto: Berit Broen, SNO

Bjørkåsvollen. Foto: Berit Broen, SNO.

Bjørkåsvollen. Foto: Berit Broen, SNO.

 

For spesielt interesserte:

Last ned rapporten fra flytellinga fredag 28. april 2017 (pdf)

 

Sammenlign været (link til privat nettside): 

9. mai 2017         9. mai 2016        9. mai2015         11. mai 2014        11. mai 2013

12. mai 2012      13. mai 2011      12. mai 2010

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Jaktkvote på 600 dyr til høsten

Arne Nyaas

Beregningen av nytt tellende areal og bestandsplanen skal behandles på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Vingelen fremmet forslaget (bordet i midten foran). Foto: Arne Nyaas

Beregningen av nytt tellende areal og bestandsplanen skal behandles på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Vingelen fremmet forslaget (bordet i midten foran). Foto: Arne Nyaas

Forollhogna har nå cirka 1800 vinterdyr. Det viser beregningene som ble lagt fram på årsmøtet lørdag. Bestandsmålet er fortsatt 2000 dyr. Et enstemmig årsmøte vedtok å redusere jaktkvoten fra 750 i fjor til 600 i år. Bestandsplanen (eller driftsplanen) for neste femårsperiode og nytt tellende areal skal behandles på et ekstraordinært årsmøte. Kravet ble framsatt av Vingelen og Kvikne. Dagens bestandsplan skal videreføres i ett år til.

Dalsbygda Jaktlag SA var vertskap for årsmøtet som ble holdt i Dalsbygda Samfunnshus. Forollhogna er kjent for "rolige årsmøter". Det var tilfellet også i år, men "temperaturen" steg noen hakk i forbindelse med orienteringen om minimumstellingene i vinter, forlengelsen av jakta i fjor høst - og ikke minst - innspillene til ny bestandsplan/driftsplan.

- Vi er tjent med å utsette behandlingen av ny bestandsplan. Og vi bør kanskje endre opplegget for å finne ut hvor mange dyr vi har? Skal vi fortsette med flytellingene? Kanskje vi heller bør holde bedre oppsyn med hvor mange kalver som blir født?! Forslaget fra Vingelen er at vi kjører dagens bestandsplan i ett år til. For oss er det viktig å bli hørt, påpekte Jakob Trøan fra Vingelen.

Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne var av samme mening som Trøan. - Nytt tellende areal og ny bestandsplan for kommende femårsperiode må tas opp på et ekstraordinært årsmøte. Da bør vi også behandle vedtektene. Dette henger nøye sammen, mente Flaa Sørensen.

Fra venstre: Årsmøtesekretær Roar Eckermann, utvalgssekretær Terje Borgos, møteleder Leif Kåre Kvangraven, utvalgsleder Hallvard Urset og utvalgsmedlem John Arne Aasen. Foto: Arne Nyaas

Fra venstre: Årsmøtesekretær Roar Eckermann, utvalgssekretær Terje Borgos, møteleder Leif Kåre Kvangraven, utvalgsleder Hallvard Urset og utvalgsmedlem John Arne Aasen. Foto: Arne Nyaas

Steinar Ytterhaug, Dalsbygda og Kristin Lund Austvik, daglig leder/fjelloppsyn i Kvikne Utmarksråd. Ytterhaug grep ordet i forbindelse med orienteringen om NINA Rapport 1331, mens Lund Austvik kommenterte innspillet fra Kvikne Utmarksråd angående bestandsplanen for kommende femårsperiode. Foto: Arne Nyaas

Steinar Ytterhaug, Dalsbygda og Kristin Lund Austvik, daglig leder/fjelloppsyn i Kvikne Utmarksråd. Ytterhaug grep ordet i forbindelse med orienteringen om NINA Rapport 1331, mens Lund Austvik kommenterte innspillet fra Kvikne Utmarksråd angående bestandsplanen for kommende femårsperiode. Foto: Arne Nyaas

"Forollhogna 2017" sammen med jaktkortene

Årsmøtet bifalt ordningen med å distribuere bladet "Forollhogna" sammen med jaktkortene. Bladet trykkes i år i et opplag på 1750. Årets utgave (80 sider pluss omslag, alle i farger) sendes til trykk den 2. juni. Bladet skal være klart for distribusjon/salg i månedsskiftet juni/juli. Utgiver er villreinutvalget i samarbeid med nasjonalparkstyret og villreinnemnda. "Forollhogna" er et bygdeblad med mange frivillige bidragsytere. Så snart bladkassene har kommet fra trykkeriet, blir "Forollhogna 2017" lagt ut for salg i butikker i samtlige "Hogna-kommuner".  Redaksjonen har som mål at det skal være artikler/bilder fra alle bygdene rundt Hogna-toppen.

Ferdselsprosjektet er avsluttet

Ferdselsprosjektet i Forollhogna er nå avsluttet - og rapporten er levert. Prosjektet startet i 2013/2014 og har pågått til nå. Etter at vernet ble innført har trafikken sentralt i området tatt seg kraftig opp, særlig på aksen Såttåhaugen-Hogna-Synnerdalen. Bakgrunnen for prosjektet var i utgangspunktet et ønske fra Dalsbygda Jaktlag om GPS-merking av noen simler i Forollhogna. Dalsbygdingene ønsket å få svar på følgende pørsmål: "Er det sommertrafikken fra nord og sør - til toppen av Forollhogna - som gjør at villreinen skyr sentralområdet, og som hindrer det viktige trekket vestøst/østvest?" Årsmøtet i Forollhogna villreinområde (Vingelen 20. april 2013) sa ja til GPS-prosjektet, under forutsetning av ekstern finansiering. Men sånn gikk det ikke, og resultatet ble "Ferdselsprosjektet" som lokalt har vært ledet av "sjefen" i Forollhogna villreinnemnd, Per Ousten, sammen med representanter fra villreinutvalget, nasjonalparkstyret, fylkesmenn, Statens naturoppsyn (SNO) og kommunene.

Steinar Ytterhaug, styrerepresentant i Dalsbygda Jaktlag SA, fant grunn til å kommentere sommertrafikken til og fra Hogna-toppen: - Vi har bu ved Forollsjøen. Tidligere så vi rein i området, nesten bestandig. Før vi kryper til køys benytter vi alltid anledningen til å kikke etter dyr. De siste fem til seks årene har vi ikke sett villrein ved sjøen og på østsida. Dyrene er helt borte.

- Dette stemmer. Etter at nasjonalparken kom og trafikken økte i sommermånedene, er villreinen borte fra området ved Forollsjøen, understreket møteleder Leif Kåre Kvangraven.

Les mer om ferdselsprojektet og last ned sluttrapporten (pdf).

- Mange prosjekter, mindre med inntekter

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på nesten 120 000 kroner. - Vi har mange prosjekter på gang, uten at inntektene greier å holde tritt. Nå er vi nødt til å slå på bremsen. Tallene som Bjørkans legger fram, er ikke behagelige for oss, men vi jobber med saken påpekte utvalgsleder Hallvard Urset. En mulig inntektskilde kan ligge i årets bladsalg. Prisen på bladet har til nå vært 100 kroner, men heves til 150 kroner. Mange har kommentert at bladet selges for billig. Men, prisen ut til jegerne som mottar bladet sammen med jaktkortene, skal fortsatt være 100 kroner. - Distribusjonen av Forollhogna-bladet via jaktkortene er helt avgjørende for oss.  Her holder vi prisen uendret, understreker Hallvard Urset.

Valget

Utvalgsleder Hallvard Urset var ikke på valg. John Arne Aasen og Helge Bjerkeseth ble begge gjenvalgt. Vara for John Arne Aasen er Kjerstin Kosberg, Singsås, og vara for Bjerkeseth er Anita Krigsvoll, Budal.

For spesielt interesserte:

Vedr. miniimumstellingene. Se fire bilder (sammensatt) fra minimumstellinga fredag før årsmøtet: Flyet fotgrafert av Ingebrigt Storli, tellebildet (904 dyr), et utsnitt av tellebildet og nederst, et bilde av en nesten nyfødt kalv (foto Ingebrigt Storli). Oppsynet som er i fjellet for å følge kalvinga, har så langt registrert sju kalver.

 

hognareinen.no- Arne Nyaas

Fire bilder (sammensatt) fra minimumstellinga fredag før årsmøtet: Flyet fotgrafert av Ingebrigt Storli, tellebildet (904 dyr), et utsnitt av tellebildet og nederst, et bilde av en nesten nyfødt kalv (foto Ingebrigt Storli). Oppsynet som er i fjellet for å følge kalvinga, har så langt registrert sju kalver. Foto tellebilder: Arne Nyaas

Fire bilder (sammensatt) fra minimumstellinga fredag før årsmøtet: Flyet fotgrafert av Ingebrigt Storli, tellebildet (904 dyr), et utsnitt av tellebildet og nederst, et bilde av en nesten nyfødt kalv (foto Ingebrigt Storli). Oppsynet som er i fjellet for å følge kalvinga, har så langt registrert sju kalver. Foto tellebilder: Arne Nyaas

 

 

Last ned NINA Rapport 1331

Arne Nyaas

NINA Rapport 1331: "Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde" er nå klar for nedlasting. Foto: A. Nyaas og NINA

NINA Rapport 1331: "Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde" er nå klar for nedlasting. Foto: A. Nyaas og NINA

"Forollhogna er et særegent fjellområde når det gjelder ferdsel og bruk. Dette kan vi si etter å ha samlet inn en rekke datasett på ferdsel i perioden 2014 t.o.m. 2016, og sammenlignet dataene med andre fjellområder og nasjonalparker", skriver NINA-forskerne som likevel anbefaler at noen villreinsimler i området merkes med GPS-sender.

 

Her tre avsnitt fra oppsummeringen i rapporten:

"Det er få problemer i forholdet mellom ferdsel og villrein i Forollhogna, sammenlignet med andre villreinområder. Ferdselen er liten og spredt og utgjør i all hovedsak en tilfeldig forstyrrelse på villreinen. Unntaket er fokusområdene langs aksen Synnerdalen-Vangrøftdalen, samt Grøntjørnan og innerst i Endalen, som er spesielt sårbare for villreinens arealbruk og trekk. Ferdsel langs aksen Synnerdalen-Vangrøftdalen hindrer reinen i å bruke østområdet sommerstid. Særlig viktig er gode helårsbeiter nord for Forollsjøen mot Nyhaugen. Dette er områder som utgjør en viktig ressurs for villreinen, spesielt med tanke på at klimaet endrer seg. Det er av betydning at forvaltningen tenker strategisk og langsiktig slik at man kan skjerme fokusområdene for uheldig påvirkning. Forvaltningsmyndighet må legge sterke føringer for hvor ferdselen skal være i fremtiden, fortrinnsvis i randområdene, utenfor fokusområdene og utenfor villreinområdet".

"Våre data viser at landbruks- og villreininteresser i området på generell basis ikke ønsker økt trafikk inn seterdalene mot fjellet. Turist-trafikken inn i fjellet starter ofte ikke før 1. juli og utgjør ikke noen store volum før i midten av juli. Likeledes avtar denne trafikken fra 15. september og utover til snøen kommer, ofte i begynnelsen av oktober. Det er derfor tre hektiske måneder med ferdsel sommerstid som virker forstyrrende på villreinen, mens det ellers i året er lite ferdsel. Vi anbefaler at man følger utviklingen av ferdsel i fokusområdene videre, og at man vurderer sterkt muligheten for å regulere biltrafikken på setervegene med bom. Det er spesielt skuldersesongen frem til 15. juli og etter 15. september forvaltningen bør forsøke å begrense ferdselen, slik at villreinen har mulighet til å trekke over fokusområdene".

"Det viktigste er ikke hva Forollhogna er, men hva det blir i fremtiden. Slik sett formes fremtiden med hva man vil med bygdene, fjellene og villreinen. Rapporten gir en omfattende statusoversikt over hvordan situasjonen var i 2017. Dette blir en viktig referanse for hvordan Forollhogna utvikler seg videre. Det heter seg at hvis det ikke finnes dokumentasjon, eksisterer ikke fenomenet i politikk og forvaltning. Vi håper denne dokumentasjonen gir legitimitet og handlekraft til å stake ut kursen videre for Forollhogna. På bakgrunn av de data som er presentert, har vi i denne rapporten gitt en rekke detaljerte forslag og anbefalinger med tanke på fokusområdene, tiltak i en besøksstrategi og videre oppfølging og kunnskapsinnhenting. Vi anbefaler blant annet at det merkes noen fostringsflokker med GPS for oppfølging av villreinens arealbruk og trekk i fokusområdene".

 

 

Last ned rapporten via NINAs nettside:  NINA Rapport 1331 Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde (pdf)

 

Ny minimumstelling gjennomført

Arne Nyaas

Sjeldent gode sporingsforhold på Langfredag. Denne fostringsflokken ble fotografert på vestsida av Litj-Hiåsjøen i Tynset. Sporslepa var godt synlig på lang avstand. Foto: A. Nyaas

Sjeldent gode sporingsforhold på Langfredag. Denne fostringsflokken ble fotografert på vestsida av Litj-Hiåsjøen i Tynset. Sporslepa var godt synlig på lang avstand. Foto: A. Nyaas

Villreinutvalget i Forollhogna har gjennomført nok ei minimumstelling av villreinstammen i området. Tellinga ble gjennomført under meget gode sporingsforhold på ettermiddagen fredag 14. mars (Langfredag). Utfarten var stor i hele området, og mange la nok merke til småflyet.

Kalvinga i Forollhogna starter i siste halvdel av april. Det er avgjørende at fostringsdyrene ikke forstyrres så nær kalving. Derfor ble det ikke gjort forsøk på å samle dyrene. Samtlige tellebilder ble tatt fra relativt stor flyhøyde. Tellebildene må uansett være gode. Derfor brukes det kamera med høy bildeoppløsning og en kraftig telezoom. Innstilling av ISO og lukkertid er også avgjørende for resultatet. Vinduet på flyet åpnes når bildene blir tatt.

Her et utsnitt av bildet over (den tette hopen i venstre bildekant). Oppløsningen må være så god når dyrene telles, og ikke minst, for å skille mellom simler og bukker. Foto: A. Nyaas

Her et utsnitt av bildet over (den tette hopen i venstre bildekant). Oppløsningen må være så god når dyrene telles, og ikke minst, for å skille mellom simler og bukker. Foto: A. Nyaas

Bukkehop fotografert ved Øvsthussetra vest i Midtre Gauldal kommune. Foto: A. Nyaas

Bukkehop fotografert ved Øvsthussetra vest i Midtre Gauldal kommune. Foto: A. Nyaas

Mange gikk på tur med bikkja i bånd, men både på nord- og sørsida var det flere som lot fuglehunene søke fritt. Båndtvangen gjelder fra 1. april. Foto: A. Nyaas

Mange gikk på tur med bikkja i bånd, men både på nord- og sørsida var det flere som lot fuglehunene søke fritt. Båndtvangen gjelder fra 1. april. Foto: A. Nyaas

Forollhogna (1332 moh.) med Synnerdalen i bakgrunnen fotografert kl. 16.13. Det er sjelden at fjellene "på nordsida" er så kvite så sent på vinteren. Foto: A. Nyaas

Forollhogna (1332 moh.) med Synnerdalen i bakgrunnen fotografert kl. 16.13. Det er sjelden at fjellene "på nordsida" er så kvite så sent på vinteren. Foto: A. Nyaas

Last ned tellerapporten (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Et fjerde og siste telleforsøk

Arne Nyaas

Et fjerde og siste telleforsøk blir gjennomført i løpet av kort tid, kanskje i påskeuka. Bildet over viser et utsnitt av en bukkehop på 70 dyr, fotografert på Storlihøa i Tynset lørdag 11. mars 2017.  Foto: A. Nyaas

Et fjerde og siste telleforsøk blir gjennomført i løpet av kort tid, kanskje i påskeuka. Bildet over viser et utsnitt av en bukkehop på 70 dyr, fotografert på Storlihøa i Tynset lørdag 11. mars 2017.  Foto: A. Nyaas

I løpet av vinteren er det gjennomført tre minimumstellinger fra fly i Forollhogna. Snart gjennomføres det fjerde - og siste.

Mandag 7. november 2016 ble det fotografert 1239 dyr (samtlige dyr sør for Ya). I flysjekken som ble gjennomført 31. desember i fjor, ble det fotografert 975 dyr; 517 ved Nappsjøen og 458 ved Holtsetra. Den tredje og foreløpig siste flysjekken ble gjennomført lørdag 11. mars. Opptellinga viste 303 dyr (en fostringsflokk på 204 på Middagshøgda i Midtre Gauldal, og tre bukkeflokker på Tynset-sida: 70, 17 og 12 dyr).

I løpet av de nærmeste dagene - enten i påskeuka eller rett over påske - går mannskapet opp på nytt for å gjøre et siste telleforsøk i vinter. For årsmøteutsendingene (Dalsbygda 29. april) er det avgjørende å ha ei god telling å vise til når årets jaktkvote skal fastsettes. Problemet nå (kalvinga nærmer seg raskt) er at mannskapet ikke kan "gå ned" for å samle fostringsflokkene, dersom dyrene går spredt. Et annet stort problem på denne tida av året, er mange bare rabber.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Innkalling årsmøte lørdag 29. april 2017

Arne Nyaas

Dalsbygda Samfunnshus (markert med rødt) er stedet for årets årsmøte, lørdag 29. april 2017. Kart: Google

Dalsbygda Samfunnshus (markert med rødt) er stedet for årets årsmøte, lørdag 29. april 2017. Kart: Google

Forollhogna Villreinvald innkaller til årsmøte lørdag 29. april 2017 kl. 10.30. Sted: Dalsbygda Samfunnshus

Last ned (pdf):

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Ferdselsprosjektet inne i sluttfasen

Arne Nyaas

Prosjektleder Vegard Gundersen (NINA Lillehammer) har ledet prosjektet "Ferdsel og bruk av Forollhogna-området" siden starten i 2013. I løpet av april kommer sluttrapporten. Foto: A. Nyaas

Prosjektleder Vegard Gundersen (NINA Lillehammer) har ledet prosjektet "Ferdsel og bruk av Forollhogna-området" siden starten i 2013. I løpet av april kommer sluttrapporten. Foto: A. Nyaas

Siden 2013 har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) jobbet mye med ferdselen i og bruken av Forollhogna-området. I slutten av april kommer rapporten. Prosjektleder Vegard Gundersen har tidligere påpekt at sluttrapporten blir "stor og tung" med mye dokumentasjon skaffet til veie via undersøkelser de siste årene. Men, NINA tar ingen avgjørelser. Dette skal skje lokalt.

Bakgrunnen for ferdselsprosjektet i Forollhogna var i utgangspunktet et ønske fra Dalsbygda Jaktlag om GPS-merking av flere simler i Forollhogna. Dalsbygdingene ønsket å få svar på følgende pørsmål: "Er det sommertrafikken fra nord og sør - til toppen av Forollhogna - som gjør at villreinen skyr sentralområdet, og som hindrer det viktige trekket vestøst/østvest?" Årsmøtet i Forollhogna villreinområde (Vingelen 20. april 2013) sa ja til GPS-prosjektet, under forutsetning av ekstern finansiering.

Men sånn gikk det ikke, og resultatet ble "Ferdselsprosjektet" som lokalt har vært ledet av "sjefen" i Forollhogna villreinnemnd, Per Ousten, sammen med representanter fra villreinutvalget, nasjonalparkstyret, fylkesmenn, Statens naturoppsyn (SNO) og kommunene.

NINA-rapporten "Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde" blir et meget viktig dokument når framtidige avgjørelser skal tas, lokalt og sentralt. Rapporten skal være klar innen årsmøtet i Forollhogna villreinområde (Dalsbygda Samfunnshus lørdag 29. april 2017). I forkant av møtet blir sluttrapporten gjort nedlastbar via hognareinen.no, som pdf-fil.

Det siste møtet i styringsgruppa

Styringsgruppa for prosjektet var innkalt til et siste arbeidsmøte på Tynset onsdag 5. april. I møtet "luftet" NINA sin oppsummering og sine anbefalinger. NINA kommer til å foreslå - kort fortalt - at dagens nivå på tilrettelegging i nasjonalparken må beholdes, men at det kan være aktuelt med mindre tiltak for å ivareta den tradisjonelle bruken av området. Her vises det til vedlikehold av bruer og tiltak for å hindre terrengslitasje.

"Randsonene inkludert landskapsvernområdene bør kunne eksponeres for mer bruk for lokal næringsutvikling og som avlastning av høyfjellsområdet. Det er viktig å legge til rette for et spekter av besøkende og brukere i randsonen, slik at man ivaretar opplevelsesgradienten fra litt tilrettelagte villmarksområder med liten eksponering til sterkt tilrettelagte områder med full eksponering. Vi foreslår at det lages planer for utvikling som ivaretar de ulike miljøkvalitetene og som markedsføres for de besøkende, slik at de besøkende kan finne frem til den kvaliteten de ønsker", konkluderer forskerne.

For "problemstrekket" (undertegnedes forslag til navn)  Såttåhaugen-Forollhogna og Synnerdalen-Forollhogna, har forskerne diskutert en rekke løsningsforslag - uten helt "å lande". Aktuelle forslag som nevnes (men opp til rettighetshaverne å avgjøre) kan være å begrense biltrafikken på setervegene både på sørsida og nordsida og å bestemme et "tidsvindu" for besøkende til toppen. Omlegging av traséen for Pilegrimsleden nevnes også som et aktuelt tiltak.

Ferdsel og villrein

"Siden store deler av villreinens leveområder er vernet gjennom nasjonalparken og landskapsvernområdene vil forstyrrelser fra ferdsel i fremtiden være en større trussel enn nedbygging og videre utbygging av infrastruktur. For å håndtere ferdselen i fremtiden er det viktig at det er stor oppsluning i lokalsamfunnene for den todelte strategien ved å verne høyfjellet og utvikle randområdene. Det er viktig at aktørene rundt Forollhogna handler i samsvar med denne overordna strategien, og at forvaltningsløsningene ikke utfordres og uthules av kompromisser. Analysene og diskusjonene i denne rapporten leder frem til de anbefalingene vi har valgt å gi", konkluderer forskerne.

Hva bør være de viktigste langsiktige og strategiske forvaltningsmålene i Forollhognaområdet? Det kommer vi tilbake til når sluttrapporten legges ut på nettsida til villreinutvalget i slutten av april. Følg med!

I "Forollhogna 2017" (bladet som utgis av villreinutvalget i samarbeid med villreinnemnda og nasjonalparkstyret) er det avsatt fire sider til omtale av sluttrapporten. Bladet vil være klart for distribusjon/salg i begynnelsen av juli - og bladet legges ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. Se nærmere omtale av årets utgave når det redaksjonelle arbeidet er avsluttet i månedsskiftet mai/juni. I år, som i fjor, blir "Forollhogna" på 80 sider pluss omslag. Bladet, som i år trykkes i et opplag på 1750 eksemplarer, har en rekke lokale bidragsytere. Les mer om "Forollhogna 2017".

Et siste møte i styringsgruppa før rapporten legges fram i slutten av april. Foto: A. Nyaas

Et siste møte i styringsgruppa før rapporten legges fram i slutten av april. Foto: A. Nyaas

Fra venstre: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Per Ousten, leder i villreinnemnda og leder i styringsgruppa og Vegard Gundersen, prosjektleder fra NINA. Foto: A. Nyaas

Fra venstre: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Per Ousten, leder i villreinnemnda og leder i styringsgruppa og Vegard Gundersen, prosjektleder fra NINA. Foto: A. Nyaas

 

hognareinen. no - Arne Nyaas

 

Stor interesse for Forollhogna-konferansen

Arne Nyaas

Den årlige Forollhogna-konferansen i regi av nasjonalparkstyret samler mange interesserte. Stedet i år var Mjuklia Gjestegård i Rennebu. Foto: Arne Nyaas

Den årlige Forollhogna-konferansen i regi av nasjonalparkstyret samler mange interesserte. Stedet i år var Mjuklia Gjestegård i Rennebu. Foto: Arne Nyaas

Den årlige konferansen i regi av Forollhogna nasjonalparkstyre samler stadig flere interesserte. Stedet for konferansen i år var Mjuklia Gjestegård i Rennebu kommune.  Mandag kunne Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret, og Ola Øie, ordfører i Rennebu, ønske 95 påmeldte velkommen til et spenstig program.

 • Velkommen v/Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune. Last ned (pdf).
 • Ferdselsprosjektet. Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna v/Ingrid Nerhoel (NVS Nord), Stine Rybråten (NINA) og Olav Strand (NINA). Last ned (pdf).
 • Besøksstrategi v/Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter. Last ned (pdf).
 • Norsk natur- og kulturlandskap i endring v/Oskar Puschmann, NIBIO. Last ned (pdf).
 • Vingelsgaard Gjestgiveri. Gårdsturisme i randsona sør for Forollhogna v/Ingrid Vingelsgaard. Last ned (pdf).
 • Røros Slakteri AS; verdiskapning med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna v/Kjell Ove Oftedal. Last ned (pdf).
 • Informasjon om skrantesjuke på villrein, samt overvåking av kalvinga i Forollhogna v/Olav Strand, NINA. Last ned (pdf).
 • Oppsummering v/Stig Klomsten, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Last ned (pdf).
 • Samlet påmelding. Last ned (pdf).

NB: Samtlige foredrag skal legges ut som nedlastbare pdf-er, Så snart redaktøren har mottatt filene, aktiveres linkene over....

Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune, ønsket velkommen.  Fra venstre: Stine Rybråten, NINA, Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord, Ståle Solem, Budal,  Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret og ordfører Ola Øie.. Refsethås takket samtlige bidragsytre - og overrakte en gavepose med lokalprodusert mat.

Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune, ønsket velkommen.  Fra venstre: Stine Rybråten, NINA, Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord, Ståle Solem, Budal,  Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret og ordfører Ola Øie.. Refsethås takket samtlige bidragsytre - og overrakte en gavepose med lokalprodusert mat.

Forollhogna nasjonalpark markedsføres i dag som "storbukkens rike". Dette fokuset må endres, mener nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug.

Forollhogna nasjonalpark markedsføres i dag som "storbukkens rike". Dette fokuset må endres, mener nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug.

Oskar Puschmann fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. I sommer har Puschmann refotografert i Budal. Mandag kveld holdt han bildeforedrag i bygda.

Oskar Puschmann fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. I sommer har Puschmann refotografert i Budal. Mandag kveld holdt han bildeforedrag i bygda.

Uten gode kår for de tradisjonelle driftsformene i landbruket, vil landskapet gro igjen.  Utviklingen i 22 områder (se bildet over) er nå dokumentert via refotograferingen til Oskar Puschmann.

Uten gode kår for de tradisjonelle driftsformene i landbruket, vil landskapet gro igjen.  Utviklingen i 22 områder (se bildet over) er nå dokumentert via refotograferingen til Oskar Puschmann.

Her et av bildeparene fra Budal. Foto (nederst): Oskar Puschmann, NIBIO

Her et av bildeparene fra Budal. Foto (nederst): Oskar Puschmann, NIBIO

Noen satser for fullt på det lokale. Ingrid Vingelsgaard orienterte om familiebedriften Vingelsgaard Gjestgiveri.

Noen satser for fullt på det lokale. Ingrid Vingelsgaard orienterte om familiebedriften Vingelsgaard Gjestgiveri.

Kjell Ove Oftedal benyttet anledningen til å påpeke hvor viktig beiteressursene i Forollhogna-området er for verdiskapningen - og for Røros Slakteri AS.

Kjell Ove Oftedal benyttet anledningen til å påpeke hvor viktig beiteressursene i Forollhogna-området er for verdiskapningen - og for Røros Slakteri AS.

Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) orienterte både om den fryktede skrantesjuka som i fjor vinter for første gang ble påvist i Norge (ei villreinsimle i Nordfjella) - og om det pågående kalvings- og overvåkingprosjektet på villrein i Forollhogna. Last ned artikkelen om skrantesjuke (pdf fra villrein.no / en artikkel som kommer på trykk i "Villreinen 2017").

Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) orienterte både om den fryktede skrantesjuka som i fjor vinter for første gang ble påvist i Norge (ei villreinsimle i Nordfjella) - og om det pågående kalvings- og overvåkingprosjektet på villrein i Forollhogna. Last ned artikkelen om skrantesjuke (pdf fra villrein.no / en artikkel som kommer på trykk i "Villreinen 2017").

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

 

Forollhogna-konferanse 13. mars

Arne Nyaas

Aktivitetene er mange i Forollhogna-området, som rypejakt sent på høsten. Ettertraktet! Foto: Arne Nyaas

Aktivitetene er mange i Forollhogna-området, som rypejakt sent på høsten. Ettertraktet! Foto: Arne Nyaas

Årets Forollhogna-konferanse i regi av nasjonalparkstyret arrangeres i år mandag 13. mars på Mjuklia Gjestegård i Rennebu. Alle interesserte kan delta med påmelding innen torsdag 9. mars til Rennebu kommune.

Dette er programmet:

 • 09.00 - 10.00:  Dørene åpner. Kaffe og uformell prat.
 • 10.00 - 10.15: Velkommen ved Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune.
 • 10.15 - 11.35: Ferdselsprosjektet. Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna v/Vegard Gundersen, NINA
 • 11.35 - 12.00: Besøksstrategi v/Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter.
 • 12.00 - 13.00: Lunsj
 • 13.00 - 14.00: Norske natur- og kulturlandskap i endring v/Oskar Puschmann, NIBIO
 • 14.00 - 14.15: Vingelsgaard Gjestgiveri. Gårdsturisme i randsona sør for Forollhogna.
 • 14.15 - 14.25: Røros Slakteri AS. Verdiskapning med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna v/Kjell Olav Oftedal
 • 14.25 - 14.45: Beinstrekk med påfyll.
 • 14.45 - 15.25: Informasjon om skrantesjuke på villrein, samt overvåkingen av kalvinga i Forollhogna v/Olav Strand, NINA
 • 15.25 - 15.45: Oppsummering v/Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 

Last ned programmet (pdf m/link påmelding)

 

Her ligger Mjuklia Gjestegård:

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Bare få eksemplarer igjen

Arne Nyaas

I tillegg til å forvalte villreinen i Forollhogna, jobber villreinutvalget "på si" med bladproduksjon. Fjorårets utgave av "Forollhogna" ble distribuert sammen med villreinjaktkortene (750). I tillegg ble bladet lagt ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. - Bare noen få eksemplarer er igjen. Tilbakemeldingene har vært udelt positive, opplyser utvalgsleder Hallvard Urset.

Satser på nytt blad i 2017

Samarbeidspartnere i bladprosjektet er Villreinnemnda og Nasjonalparkstyret. Alle er enige om å satse på nytt i 2017, og det redaksjonelle arbeidet med "Forollhogna 2017" er godt i gang. Torsdag var det redaksjonsmøte på Røros. Planen er at årets utgave av magasinet skal være i handelen i månedsskiftet juni/juli.

Trenger mange bidragsytere

- Alle som leverte tekst og bilder i fjor, er kontaktet på nytt - og vi har allerede mottatt de første bidragene. Dette setter vi stor pris på. Men mye skal til for å produsere et blad på 80 sider. Ta kontakt med redaktør Arne Nyaas, eller med en av oss i redaksjonen. Skriv langt eller kort, og legg med bilder - gamle eller nye - fra liv og virke i Forollhogna-området. Ta kontakt nå, er oppfordringen fra Urset.

Dette er målsettingen:

"Magasinet skal først og fremst være et blad for folket som bor i bygdene, et blad som i tillegg til villreinen også vinkler mot natur- og kulturarv, næring, friluftsliv, jakt og fiske - og at dette sees i sammenheng". Ansvarlig utgiver er villreinutvalget som samarbeider med villreinnemnda og nasjonalparkstyret om utgivelsen.

 

Redaksjonskomitéen for "Forollhogna 2017":

Arne Nyaas, redaktør. Epost: arnny@online.no Mobil: 95 15 12 44

Hallvard Urset. Mobil: 48 11 63 18

Terje Borgos. Mobil: 90 92 09 68

Per Ousten. Mobil: 41 69 71 71

Astrid Alice Haug. Mobil: 95 05 75 13

Elin M. Lien. Mobil: 48 17 38 24 (bli kjent med  Elin, se her)

Anita Krigsvoll. Mobil: 48 00 49 31  (for tiden sykemeldt)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

I gang med "Forollhogna 2017"

Arne Nyaas

Salget av "Forollhogna 2016" gikk greit, og nå starter jobben med "Forollhogna 2017". Fotomontasje: Arne Nyaas

Salget av "Forollhogna 2016" gikk greit, og nå starter jobben med "Forollhogna 2017". Fotomontasje: Arne Nyaas

"Forollhogna 2016" ble meget godt mottatt av leserne. I tillegg til 750 eksemplarer som ble distribuert sammen med villreinjaktkortene, er flere hundre blad solgt over disk. - Tilbakemeldingene er udelt positive, og nå satser vi på nytt, opplyser utvalgsleder Hallvard Urset.

Arbeidet med "Forollhogna 2017" har startet. I år som i fjor skal magasinet være i handelen til fellesferien. Produksjonsvedtaket ble fattet i et møte rett før jul. Magasinet skal også i år trykkes i 1500 eksemplarer, og blir lagt ut for salg i samtlige "Hogna-kommuner". Magasinet selges på provisjonsbasis.

 

Dette er målsettingen:

"Magasinet skal først og fremst være et blad for folket som bor i bygdene, et blad som i tillegg til villreinen også vinkler mot natur- og kulturarv, næring, friluftsliv, jakt og fiske - og at dette sees i sammenheng". Ansvarlig utgiver er villreinutvalget som samarbeider med villreinnemnda og nasjonalparkstyret om utgivelsen.

 

Gode tilbakemeldinger

- Tilbakemeldingene på 2016-utgaven har vært meget gode. Leserne setter pris på stoffvalget vårt, forteller utvalgsleder Hallvard Urset, som lover like stor variasjon i artikler og bilder, også i 2017-utgaven.

- Men for å greie dette, er vi avhengig av at mange ønsker å bidra med tekst og bilder. Det er bare å ta kontakt med redaksjonen, enten du ønsker å skrive langt eller kort, eller om du har bilder - gamle eller nye - fra liv og virke i Forollhogna-området. Ikke vent, ta kontakt nå, er oppfordringen fra Hallvard Urset.

 

Og dette er redaksjonskomitéen for "Forollhogna 2017":

Arne Nyaas, redaktør. Epost: arnny@online.no Mobil: 95 15 12 44

Hallvard Urset. Mobil: 48 11 63 18

Terje Borgos. Mobil: 90 92 09 68

Per Ousten. Mobil: 41 69 71 71

Astrid Alice Haug. Mobil: 95 05 75 13

Anita Krigsvoll. Mobil: 48 00 49 31

Fotomontasje: Arne Nyaas

Fotomontasje: Arne Nyaas

 

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

Starter jobben før neste telling

Arne Nyaas

Fostringsflokkene står nå langt vest i Forollhogna-området, som denne flokken (utsnitt) som ble fotografert i området Storhø/Holtsetra i Rennebu på nyttårsaften. Foto: Arne Nyaas

Fostringsflokkene står nå langt vest i Forollhogna-området, som denne flokken (utsnitt) som ble fotografert i området Storhø/Holtsetra i Rennebu på nyttårsaften. Foto: Arne Nyaas

Villreinutvalget i tett samarbeid med fjelloppsynet og SNO skal de nærmeste ukene gjøre forsøk på å stedfeste hvor fostringsflokkene og bukkeflokkene står i terrenget. Når dette er gjort, går småflyet opp på første og beste værdag for å fly linjesystemet øst-vest/vest-øst. Beregnet vinterbestand i Forollhogna skal være på drøye 2000 dyr.

Nyttårsaften ble to fostringsflokker fotografert i området Nappsjøen (Kvikne) og ved Holtsetra øst for Storhø i Rennebu. I den første flokken var det 517 dyr, i den andre 458 dyr; totalt 975. Til sammenligning ble det påvist 1239 dyr i minimumstellingen som ble gjennomført 7. november 2016; 1098 simler/kalver og 141 bukker. Bildene fra nyttårsaften viser at bukkene har trukket ut - og at de nå beiter for seg sjøl.

Målet for vinterens minimumstelling er å fotografere minst 90 prosent av beregnet vinterbestand, med andre ord cirka 1900 dyr.

Bildet viser fostringsflokken ved Holtsetra i Rennebu. Ved opptelling forstørres bildet (se over). Foto: Arne Nyaas

Bildet viser fostringsflokken ved Holtsetra i Rennebu. Ved opptelling forstørres bildet (se over). Foto: Arne Nyaas

Det er varierende forhold i fjellet nå. Her flyr vi over Bjønntjønnan i Vingelen (Gjersjøen lengst unna). Foto: Arne Nyaas

Det er varierende forhold i fjellet nå. Her flyr vi over Bjønntjønnan i Vingelen (Gjersjøen lengst unna). Foto: Arne Nyaas