Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

360 har lest artikkelen - 8 har svart

Arne Nyaas

360 personer har lest artikkelen om Forollhogna-bladet, og åtte personer har så langt svart på spørsmålene som vi stiller.  Foto: Arne Nyaas

360 personer har lest artikkelen om Forollhogna-bladet, og åtte personer har så langt svart på spørsmålene som vi stiller.  Foto: Arne Nyaas

Ajourført tekst 14. okt. 2017:

I årene 1985 til 2003 ble "Hognareinen" utgitt elleve ganger. Redaktør var Jon J. Meli. I 2014 produserte villreinutvalget et nytt blad sammen med nasjonalparkstyret og villreinnemnda. Profilen ble endret fra "villreinblad" til "bygdablad" - med artikler fra samtlige Hogna-kommuner. I 2016 ble navnet endret til "Forollhogna". Dette ble gjort for å vise at bladet hadde endret profil. Målet med de tre siste utgivelsene har vært å utgi et blad med interessante artikler fra samtlige Hogna-kommuner. Men, mye tyder på at 2017-utgaven blir den siste.

Vi ønsker at leserne skal si sin mening om 2017-utgaven. Statistikken viser at 360 personer har lest artikkelen (ajourført 14. okt.). Så langt har åtte personer svart på spørsmålene våre (se svarene fra Frank Eidstumo, Jorid Bjørnevold, Trond Krogen,  Stig Morken, Arne Holmelid,  Agnar Holm, Johan Christian Frøstrup og Lars Hyttehaug lenger ned på denne sida).

Villreinutvalget har bestemt at "Forollhogna 2017" skal være i salg helt fram til jul, men avgjørelsen om fortsatt satsing eller ikke kommer uansett til å bli tatt i løpet av de nærmeste ukene. Uten entydige,  og mange nok tilbakemeldinger på at folket i fjellbygdene ønsker et blad som Forollhogna, er det ingen vits å fortsette med denne bladproduksjonen. Å produsere for lager er "galemattias"! Her kan du kjøpe bladet.

Dette mener leserne våre:

Frank Eidstumo: Bladet er helt supert, med et spennende og variert innhold. Problemet er at bladet på mange steder ikke "vises, så man aner ikke at det er i salg i butikken i det hele tatt... Markedsføringen må bedres! Bladet må fram i lyset, så folk ser det. Det kan ikke være slik at man må kjenne til bladet og spørre etter det i butikken for å få kjøpt det. Krev at butikken stiller ut bladet. Da jeg skulle kjøpe bladet fant jeg det ikke i Soknedal, og ikke i Budal, før jeg spurte. Og da lå det i en kasse under en masse annet ræl. Man kunne ikke finne det eller se det selv. Da er det ikke rart salget går tregt. Folk aner jo ikke at bladet er der... Mvh Frank Eidstumo.

Jorid Bjørnevold: Et meget godt tidsskrift. Informativt, underholdende og med historiske tilbakeblikk. Gode bilder fulgt av meget godt skrevne artikler gir timer med god lesing.
Meget godt fagstoff om våre nærmiljø. Vi må for all del ikke miste dette. Det er viktig nå og for fremtiden.

Trond Krogen: Forollhogna 2017 presenterer historie, natur og kultur i en sammenheng som gjør bladet unikt. Alltid noe nytt å utforske med bakgrunn i spennende historier om menneskelig aktivitet, bortgjemte skatter, flora og fauna. I tillegg til hyggelig lesning og flotte fotos, er det også noen viktige tankevekkere om fortid og framtid i fjellet og dalførene rundt. Jeg er ny leser, og vil helt sikkert fortsette å kjøpe bladet framover hvis det kommer nye utgivelser. Spennende å lese om reinsjakt, selv om det er småvilt og fiske jeg driver med. Morsomt å lese om den gamle Osveien i fjellet. Har fått høre historier om at Singsås-slekta i tidlige tider gjerne fant kjærester på 'andre sida' - Tolga, Os, Dalsbygda. Gransking av navn i de gamle slektslinjene har vist at det nok stemmer.

Stig Morken: Et fint blad med allsidig innhold. Setter stor pris på bladet. Håper det fortsetter å komme ut. Jeg skal i hvert fall kjøpe det. Det er sikkert muligheter å komme med stoff til redaksjonen. Kanskje kan da bladet overleve. Stå på!

Arne Holmelid: Hei! Det er med stor undring eg les at Hognareinen skal avlivast dette året. Eg har lese alle ugavene sidan Jon J Melii var redaktør. Eg har sjølv skrive nokre artiklar for ein del år sidan. Bladet har vore - og er - ein fantastisk formidlar av kultur og dyreliv i området. Eg trur at bladet må verte seld over eit større område av landet. Dersom alle jegarar og kjøtberarar kjøper eit eksemplar, vil opplaget verte tomt. Send oppmoding til alle reinsjegarar og rypejegarar denne hausten om å kjøpe eit eksemplar. Hognareinen har livets rett.

Agnar Holm: Som tidligere år synes jeg dette er et meget leservennlig blad med svært mange interessante artikler. Også bildene er av høy kvalitet og jeg synes at spennet av artikler er godt redigert med stor spennvidde av tema. Både i fjor og i år har jeg kjøpt et ekstra blad som jeg har gitt til en god jaktvenn som bor i Høland, og han er mektig imponert over kvaliteten på bladet og alle artiklene. Jeg synes det vil være veldig synd om bladet ikke kan utgis lengre.

Lars Hyttehaug: Jeg synes årets blad er interessant. Variert innhold med god blanding av "statistikk" og mer skjønnlitterære artikler. Liker spesielt slike fortellinger som Per Gunnar Voll hadde om storbukkjakt. Det er slike fortellinger som en får jaktfeber av!

Johan Christian Frøstrup: Bladet er meget bra med mye variert innhold fra denne delen av fjell-Norge. Bør absolutt ha livets rett!

Si hva du mener, du også

(så legger vi ut svarene fortløpende på denne sida)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populær fuglehundbok i ny utgave

Arne Nyaas

Olav Schjetnes bok "Den glade Fuglehund" fra 1992 (til venstre) regnes som en klassiker. Boka ble trykket i 18 000 eksemplarer og ble raskt utsolgt. I høst kommer en ny, oppdatert og utvidet utgave av boka. Foto: A. Nyaas

Olav Schjetnes bok "Den glade Fuglehund" fra 1992 (til venstre) regnes som en klassiker. Boka ble trykket i 18 000 eksemplarer og ble raskt utsolgt. I høst kommer en ny, oppdatert og utvidet utgave av boka. Foto: A. Nyaas


Olav Schjetnes bok «Den glade Fuglehund» (1992) kommer nå i en ny, oppdatert og utvidet utgave. Boka fra 1992 utgitt på Se og Hør Forlaget A/S i et opplag på 18 000, ble raskt utsolgt.


Ønsket om en relansering har vært økende. Etter avtale med Olav Schjetne, populært kalt for «Dovregubben», har Arild Mangschau gjort jobben. Mangschau som stod for redigeringen av 1992-utgaven – og som var en nær venn av Schjetne – skriver blant annet følgende i forordet i 2017-utgaven:

«Den nye utgaven har i hovedsak bokens opprinnelige tekst med Olavs språkdrakt. Men vi har byttet ut de fleste bildene, bortsett fra instruksjonsbildene. 1992-utgaven manglet omtale av skogsfugljakt. Det har sin forklaring i at Olav, som selv hadde betydelig innsikt i rypeforskning, var opptatt av dokumentasjon. Han var derfor tydelig på at omtale av skogsfugljakt måtte være forankret i kontakt med forskningsmiljøet. Det manglet vi i 1992, og tanken ble skrinlagt. Den kontakten har vi hatt nå, med professor Per Wegge ved Norges Miljø og Biomedisinske Universitet (NMBU). To kapitler er lagt til, ett om skogsfuglens vaner og ett om skogsfugljakt. Jeg har i all beskjedenhet ført dette i pennen og støttet meg til Wegge og hans litteratur, egne erfaringer og innspill fra kyndige skogsfugljegere. Min språkdrakt er selvsagt en litt annen enn resten av teksten».


Og videre: «Rekken er lang av hjelpere og jeg har møtt stor velvilje i fuglehundmiljøet. For å lykkes ble det igjen (kfr. Forord 1992) avgjørende med hjelp av Bjørn Atle Holter-Hovind, som har vært sparringspartner og rådgiver i mange forhold knyttet til bokutgivelsen. Min gode venn Svein Golf Helleland har gjennom hele prosessen utrettelig bidratt med veiledning, fotohjelp, råd og trøst – takk, Svein. Kontakten med en rekke naturfotografer, fra de helproffe til rene amatører, kan jeg i stor grad takke Sirikit Lockert for. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg er de alle stor takk skyldig».


«Til slutt: Dette er en oppdatert, utvidet og modernisert utgave av den opprinnelige boken til Olav Schjetne. Mitt ydmyke håp er at «arven» etter «Dovregubben» på denne måten kan videreføres til glede for fuglehunder og jegere i fremtiden. Setskog, september 2017, Arild Mangschau, sign»

Arild Mangschau opplyser til undertegnede at boka kommer til å koste 429 kr. pluss evnt. porto. Lanseringen av boka skjer i midten av november 2017. Innen den tid skal nyutgivelsen få ei egen nettside på følgende adresse: www.dengladefuglehund.no (kommer snart).

Til opplysning: Arild Mangschau arbeider til daglig ved Ullevål sykehus. Han er seksjonsoverlege og hjertespesialist. Ellers: Flere av bildene i boka er fra Forollhogna-området, blant andre disse to (fra samme situasjon):

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Ikke skrantesjuke i Forollhogna

Arne Nyaas

220 prøver fra Forollhogna er analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative. Dette viser oversikten i Hjorteviltregisteret.

220 prøver fra Forollhogna er analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative. Dette viser oversikten i Hjorteviltregisteret.

Det er ikke påvist skrantesjuke eller CWD på villreinen i Forollhogna. Oversikten i Hjorteviltregisteret viser at 220 prøver er analysert etter jakta i høst - samtlige prøver er negative. Tilsvarende oversikt viser at 915 prøver av villrein skutt på Hardangervidda er analysert. Også her er samtlige prøver negative. Av 846 prøver av rein felt i Nordfjella er 840 negative og 6 positive. Sjekk statistikken i Hjorteviltregisteret, du også. 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Vel gjennomført strukturtelling

Arne Nyaas

Olav Strand (NINA) bruker teleskopet mens Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) noterer. Bildet er tatt inne på Tangen i Vingelen. I horisont: Langsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Olav Strand (NINA) bruker teleskopet mens Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) noterer. Bildet er tatt inne på Tangen i Vingelen. I horisont: Langsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Det ble mye gange og mye kikking etter dyrene for mannskapet som var med på årets strukturtelling. Tellingene gjennomføres årlig umiddelbart etter jaktslutt. I år gikk dyrene spredt, og dette ble ekstra krevende for tellemannskapet.

Ingebrigt Storli (Kvikne Utmarksråd) sendte denne rapporten til undertegnede etter endt telling: "Reinen har gått veldig spredt i høst, så det ble mye gåing og speiding. Takket være mange telefoner tl grunneiere, og tips fra rypejegere og elgjegere, greide vi til slutt å finne nok dyr. Vi fant en god del dyr i følgende områder: Hælfjellet, Svartåsrabben, nord for Gjersjøen, i Bratthøa, oppe på Tangen og i området ved Storbekkbua. Legger med noen bilder som du kan bruke. Hilsen Ingebrigt"

Nok en flokk telles. Mannskapet har "pakket seg ned" og tellinga gjennomføres. Foto: Ingebrigt Storli

Nok en flokk telles. Mannskapet har "pakket seg ned" og tellinga gjennomføres. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert i Vingelen. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert i Vingelen. Foto: Ingebrigt Storli

Denne bukken er i skikkelig brunst, og da er det bare én ting som gjelder. Foto: Ingebrigt Storli

Denne bukken er i skikkelig brunst, og da er det bare én ting som gjelder. Foto: Ingebrigt Storli

Det koster "å være kar!". Foto: Ingebrigt Storli

Det koster "å være kar!". Foto: Ingebrigt Storli

Privat nettside: Se flere bilder fra høstfjellet (Vingelen i går)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

Siste året med bladproduksjon?

Arne Nyaas

Årets villreinjakt er over. Er det samme tilfellet med bladproduksjonen? Blir "Forollhogna 2017" den siste utgaven? Foto: Arne Nyaas

Årets villreinjakt er over. Er det samme tilfellet med bladproduksjonen? Blir "Forollhogna 2017" den siste utgaven? Foto: Arne Nyaas

"En glitrende utgave av bladet Forollhogna". Dette skrev redaktør Erland Vingelsgaard i nettavisa tynsetingen.no i begynnelsen av august. Arbeidets Rett har skrevet om det tekniske knyttet til årets utgivelse, men ingen ting om innholdet. Salget så langt tyder derfor på at "Forollhogna 2017" blir den siste. Uten inntekter nok blir villreinutvalget trolig nødt til å skrinlegge bladprosjektet. Les omtalen i nettavisa tynsetingen.no

 

Tregt salg flere steder

Salget av "Forollhogna 2017" har gått "så som så". I tillegg til de 600 eksemplarene som ble distribuert sammen med villreinjaktkortene, er villreinutvalget avhengig av å selge minst like mange i løssalg. I slutten av juni ble årets utgave lagt ut for salg på utsalgssteder i samtlige "Hogna-kommuner". Enkelte utsalg har solgt relativt bra, mens løssalget andre steder har gått usedvanlig tregt. Se oversikten over utsalgssteder.

Forollhogna villreinutvalg som utgiver, er helt avhengig av å få "endene til møtes" - økonomisk. Ingen av bidragsyterne mottar honorar. Utgiftene er knyttet til produksjon og trykk, men ligger - sammenlignet med tilsvarende bladproduksjoner - langt under i kostnad. Alt er gjort for å redusere utgiftene mest mulig. Men, et underskudd i år vil bety en definitiv stopp for "Forollhogna-bladet". Nå er det opp til leserne å bestemme. Bladet er på 92 sider, alle i farger. Prisen (løssalg) er 150 kr. Se oversikten over artikler i "Forollhogna 2017"

 

Si hva du mener om årets utgave (dette er viktig for oss)

Er du en av dem som har lest årets utgave? Da er vi interessert i å høre din mening. Benytt skjemaet under eller send en epost til redaktøren. Så snart vi har fått nok tilbakemeldinger, lager vi ei oppsummering og offentliggjør resultatet via hognareinen.no. Ikke nøl. Si din mening nå!

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? (150 kr pluss porto). Bestill her.

Si din mening her:

Mitt navn: *
Mitt navn:

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Siste jaktdagen - endelig dyr i Dalsbygda

Arne Nyaas

Det har nesten ikke vært villrein på dalsbygdgrunn i løpet av villreinjakta. I ettermiddag (19. august) trakk cirka 500 dyr vestfra og inn på Tverrfjellet. De første dyrene ble felt i løpet av ettermiddagen i dag. Arkivfoto: Arne Nyaas

Det har nesten ikke vært villrein på dalsbygdgrunn i løpet av villreinjakta. I ettermiddag (19. august) trakk cirka 500 dyr vestfra og inn på Tverrfjellet. De første dyrene ble felt i løpet av ettermiddagen i dag. Arkivfoto: Arne Nyaas

Etter 19 dagers jakt nesten uten dyr i Dalsbygda trakk flere hundre villrein inn mot Tverrfjellet i ettermiddag. Jegere som ikke har felt, skal ha blitt varslet av oppsynet og via Dalsbygda Jaktlag. Det store spørsmålet nå: Hvordan blir været på den siste jaktdagen? Det er varslet snøvær som kommer østfra.

I løpet av hele villreinjakta har jaktoppsynet på Kvikne holdt hognareinen.no orientert om "ståa" - og forhåpentligvis har mange villreinjegere dratt nytte av opplysningene som er lagt ut. Statistikken viser at besøket på nettsida har vært stort.

- Dyrene som nå er i Dalsbygda trakk østover fra Y-tjønnan, over Rundhøgda og videre mot toppen av Tverrfjellet. Jeg har fått beskjed om at de første dyrene skal være felt på østsida av Tverrfjellet, opplyser jaktoppsyn Ingebrigt Storli. Ifølge Storli var det også en stor villreinhop i sørhellinga av Sandfjellet på ettermiddagen i dag.

Både Yr og Storm melder om snø som kommer østfra i morgen, men Ingebrigt Storli tror ikke at dette vil ødelegge jakta på den siste dagen.

- Med ruskevær nordfra ville situasjonen vært en annen. Jeg har tro på at det blir ei fin jaktavslutning, avslutter Ingebrigt Storli.

Sjekk villreintelefonen: 82 08 20 90

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

183 dyr kontrollert for CWD

Arne Nyaas

Bildet er fra villreinjakta i 2009. Her kommer to villreinjegere fra Dalsbygda med tunge sekker ned til parkeringplassen på Storhø i Rennebu. I sekkene var det en liten bukk og en kalv, felt på østsida av Sandfjellet. I dette området har det blitt felt flere dyr de siste dagene. Foto: Arne Nyaas

Bildet er fra villreinjakta i 2009. Her kommer to villreinjegere fra Dalsbygda med tunge sekker ned til parkeringplassen på Storhø i Rennebu. I sekkene var det en liten bukk og en kalv, felt på østsida av Sandfjellet. I dette området har det blitt felt flere dyr de siste dagene. Foto: Arne Nyaas

Oversikten i Hjorteviltregisteret viser per dato at 183 villrein felt i Forollhogna er kontrollert for skrantesjuke (CWD). Samtlige prøver er negative. Jakta foregår nå i området Storhø, Sandfjellet og rundt Hiåsjøene. I morgen snur vindretninga på sørøst.

Hognareinen har vært i kontakt med jaktoppsynet, som melder om flere fellinger de siste dagene i grenseområdet mellom Hedmark og Sør-Trøndelag, men langt vest. Om dette er nok til å heve fellingsprosenten til "normalt Forollhogna-nivå" gjenstår å se. Se oversikten over fellinger de siste årene

Årets jakt kan resultere i den laveste fellingsprosenten på flere år. Spørsmålet er: Er jegerne flinke nok til å bruke overgangsavtalene - og er avtalene gode nok? Forollhogna er kjent for godt samarbeid og høy avskyting. Årets jakt har vært særlig "slitsom" for jegere med kort utstedt i Dalsbygda. Nå blir Dalsbygda-jegerne oppfordret til å være effektive de siste dagene av jakta. Her er mulighetene.

183 prøver fra Forollhogna er - så langt - analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative.

183 prøver fra Forollhogna er - så langt - analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative.

SISTE (mandag kveld): Tett tåke/lavt skydekke og nedbør i form av regn har skapt store problemer for villreinjegerne de siste dagene. Dette bekrefter jaktoppsyn Ingebrigt Storli. - Håpløst å jakte under slike forhold. Jeg var i området Storhø-Sandfjellet i dag, hvor tåka lå tett. Jeg så seks jegere på tur inn, men noen felling ble det ikke.  På østsida av fjellet ble det skutt ett dyr i dag. Der var forholdene noe bedre, opplyser Storli som opplevde været som "ufyselig".

- Hvor ble hovedflokkene observert nå i ettermiddag?

- En stor flokk stod langt nord på Sandfjellet, en annen ble observert på Slettfjellet mellom Endalen og Synnerdalen, opplyser Ingebrigt Storli.

Ifølge yr.no skal vinden snu på sør-øst i morgen kveld, men været på årets siste villreinjaktdag (onsdag) skal bli ufyselig med snø og kuldegrader i fjellområdene.

Sjekk villreintelefonen: 82 08 20 90

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Villreinen på trekk nordover

Arne Nyaas

Nå trekker villreinen nordover igjen. I går tok Ingebrigt Storli dette bildet av rein på trekk nordover fra Magnhildsjøan.

Nå trekker villreinen nordover igjen. I går tok Ingebrigt Storli dette bildet av rein på trekk nordover fra Magnhildsjøan.

Nå er det sju dager igjen av årets villreinjakt. Vinden har nå snudd, og dyrene er på trekk nordover igjen, men langt vest. Dette er situasjonen angående felling: Budal drøyt 60 prosent, Kvikne cirka 60 prosent, Dalsbygda 40 prosent, Vingelen 83 prosent og Ålen/Haltdalen 50 prosent felling.

Oppfordringen fra oppsynsleder Terje Borgos er denne: Jegerne må følge med på været og villreintelefonen for å ha mulighet til å finne ut hvor reinen kan komme. Videre må en fortsatt jakte humant og unngå stress og forhold som kan føre til skadeskyting.

Villreintelefonen (oppdateres daglig på kveldstid): 820 82 090

 

Dyr på tur opp fra Magnhildkroken. Bildet er tatt i går. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr på tur opp fra Magnhildkroken. Bildet er tatt i går. Foto: Ingebrigt Storli

Her tas den obligatoriske hjerneprøven (skal tas av alle voksne dyr). Bildet er tatt tirsdag 12. september. Foto: Kristin Lund Austvik

Her tas den obligatoriske hjerneprøven (skal tas av alle voksne dyr). Bildet er tatt tirsdag 12. september. Foto: Kristin Lund Austvik

Oppfordring til villreinjegerne: Har du bilder fra årets villreinjakt i Forollhogna, bilder som du ønsker å dele med leserne av hognareinen.no? Send til undertegnede på epost: arnny@online.no

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Mot rekordlav fellingsprosent?

Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er på 600 dyr. Anslaget ei uke før jaktslutt er at cirka 300 dyr er felt. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er på 600 dyr. Anslaget ei uke før jaktslutt er at cirka 300 dyr er felt. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets villreinjakt i Forollhogna kan resultere i historisk lav felling. Årets kvote er på 600 dyr. Nå er det ei uke igjen av jakta - og anslagsvis 300 dyr er felt. 179 prøver fra Forollhogna er - per dato - sjekket med tanke på Skrantesjuke (CWD). Samtlige prøver er negative.

En ringerunde til de største rettighetshaverne forteller at cirka 300 dyr er felt så langt i jakta. Dette er situasjonen per dato: Budal cirka 50 prosent felling, Kvikne cirka 60 prosent felling, Dalsbygda 40 prosent felling, Vingelen 83 prosent felling og Ålen/Haltdalen cirka 50 prosent felling.

Til sammenligning: I fjor ble 598 av 750 dyr felt; fellingsprosenten ble da 79,7. I 2015 ble 581 dyr av kvoten på 700 felt - fellingsprosent på 83. I 2014 ble 629 dyr av kvoten på 700 felt; fellingsprosent på 89,7.

Hoveårsaken til den lave fellnga så langt i år må i hovedsak tilskrives vindretninga, som med unntak av noen få dager, har vært sørlig. I tillegg har dyrene stått langt vest.

I fjor ble villreinjakta forlenget med noen dager. Dette ble gjort for å få opp fellingsprosenten. På årsmøtet i vår fikk villreinutvalget kritikk for dette. Det ble hevdet at villreinjakta forstyrret rypejakta. I år avsluttes villreinjakta onsdag 20. september.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Lite bevegelse på dyrene

Arne Nyaas

Villrein på full fart sørover lørdag 2. september. I bakgrunnen: Magnillsjøan. Foto: Ingebrigt Storli

Villrein på full fart sørover lørdag 2. september. I bakgrunnen: Magnillsjøan. Foto: Ingebrigt Storli

Hovedtyngden av villreinen står fortsatt på sørsida. Men, det lave skydekket de siste dagene har skapt store problemer for jegerne. Rapporten i kveld (torsdag) forteller at hovedtyngden av dyrene står i området Gjersjøen-Midthøa i Vingelen. Sjekk Villreintelefonen, ring: 820 82 090

Tidlig søndag morgen felte Erik Lillebakken fra Dalsbygda denne litjbukken i området mellom Gjersjøene i Vingelen. Jegerne gikk fra Dalsbygda lørdag morgen. Foto: Vegar Lillebakken

Tidlig søndag morgen felte Erik Lillebakken fra Dalsbygda denne litjbukken i området mellom Gjersjøene i Vingelen. Jegerne gikk fra Dalsbygda lørdag morgen. Foto: Vegar Lillebakken

hognareinen.no - Arne Nyaas

Står langt sør og vest

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna står nå langt sør og langt vest i området. For 10 dager siden stod dyrene langt nord. Denne flokkene ble fotografert i Budal tirsdag 22. august. Foto: Ingebrigt Storli

Villreinen i Forollhogna står nå langt sør og langt vest i området. For 10 dager siden stod dyrene langt nord. Denne flokkene ble fotografert i Budal tirsdag 22. august. Foto: Ingebrigt Storli

Det er nå 19 dager igjen av årets villreinjakt. I dag har det foregått jakt sør for Ya, i området Hanshusvangen-Sætertangen på Kvikne. I tillegg har det foregått jakt på Eidsfjellet.  I kveld melder oppsynet at dyrene trekker videre sørover. Jegerne må regne med at dyrene kan trekke ned i skogen. Både Yr og Storm melder sørlig vind de neste dagene - og relativt høye temperaturer.

Villreinjegerne i Ålen/Haltdalen og Dalsbygda sliter værmessig - og må helt og holdent satse på overgangsavtalene. Problemet de nærmeste dagene kan bli at villreinflokkene trekker ned i skogsområdet i Vingelen/Magnillsjøan. Å jakte i skogen er meget risikabelt, noe jegerne blir advart mot.

- I dag stod dyrene sør for Ya og langt vest på Kvikne. Dyrene var delt på flere mindre flokker. I kveld var dyrene på tur over Sætertangen og trakk videre sørover, opplyser jaktoppsyn Ingebrigt Storli.

- Er du fornøyd med jaktutøvelsen, så langt?

- Ja, det har stort sett gått bra, men noen "riper i lakken" har det blitt, bekrefter Storli som spår at dyrene kommer til å samle seg de nærmeste dagene. - Det gjør de alltid når skyene trekker unna og sola får overtaket. Og store flokker er nærmest umulige å jakte på!

Utvalgsleder Hallvard Urset kan på sin side melde om brukbart med fellinger, anslagsvis 90, da dyrene stod på "nordsida" først i uka.  I Vingelen skal det så langt være veid inn 30 dyr. I år som i fjor har jakta vært best på Kvikne; antall felte dyr på Kvikne er per dato ukjent for undertegnede. Dalsbygda Jaktlag melder på sin nettside om "en treg start på villreinjakta", med 10-12 fellinger så langt. Terje Borgos ved Fjellstyrekontoret i Ålen og Haltdalen opplyser følgende: "Ålen og Haltdalen har skutt vel 20 dyr så langt. Kan ellers melde om fin jakta så langt jeg har oversikten. Ser ut til å være svært lite skadeskyting, men noen rapporter om skyting på lange hold".

Er du villreinjeger? Sjekk siste melding på Villreintelefonen: 82 08 20 90

 

Været er helt utmerket for villreinen; ikke for varmt. I hele Forollhogna-området er det godt med beiter. Foto: Ingebrigt Storli

Været er helt utmerket for villreinen; ikke for varmt. I hele Forollhogna-området er det godt med beiter. Foto: Ingebrigt Storli

Det er fortsatt snøfonner igjen i Forollhogna-området. Her er Hogna-toppen fotografert fra Dalsbygda. Foto: Arne Nyaas

Det er fortsatt snøfonner igjen i Forollhogna-området. Her er Hogna-toppen fotografert fra Dalsbygda. Foto: Arne Nyaas

Situasjon fra dagens jakt på kviknegrunn. Foto: Ingebrigt Storli

Situasjon fra dagens jakt på kviknegrunn. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert på Eidsfjellet i dag (fredag 1. september). Kvikne-bygda i bagrunnen. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert på Eidsfjellet i dag (fredag 1. september). Kvikne-bygda i bagrunnen. Foto: Ingebrigt Storli

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Greit produksjonsår i lirypefjellet

Arne Nyaas

Årets rypetelling i Dalsbygda, Vingelen og Ålen bekrefter at rypejegerne går en trivelig høst i møte. Takseringsresultatet på Kvikne og på fjellstyregrunn i Midtre Gauldal er ennå ikke publisert. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets rypetelling i Dalsbygda, Vingelen og Ålen bekrefter at rypejegerne går en trivelig høst i møte. Takseringsresultatet på Kvikne og på fjellstyregrunn i Midtre Gauldal er ennå ikke publisert. Arkivfoto: Arne Nyaas

Statistikken fra Ørvilldalen og Gjersjøhøa i Vingelen viser en svært god bestand av voksenfugl og over middels kyllingproduksjon. Statistikken fra Ørvilldalen omfatter samtlige år siden 2002, og årets resultat er det beste i antall observerte ryper. Det samme er tilfellet for Gjersjøhøa. Tellingene her startet i 2012. Resultatet i Dalsbygda bekrefter at 2017 går over i historien som et meget godt produksjonsår.

Rypetellingene i regi av Ålen, Haltdalen og Singsås fjellstyrer startet i 1990, og har siden pågått hver eneste høst i ukene før jaktstart. Dette var pionerene i Norge. To år senere (1992) startet dalsbygdingene med takseringer vår og høst, og 10 år senere (2002) var Vingelen i gang med tellinger i Ørvilldalen.  Fjellstyrene på "nordsida" er forsiktige med å offentliggjøre resultatene - da gode tellinger kjapt resulterer i mange henvendelser fra jegere som ønsker å få  tildelt jaktkort på allmenningene. Og på allmenningsgrunn er det likebehandling som gjelder. På privatområdene sør for fylkesgrensa er det også mange som ønsker å jakte i gode år, men her har grunneierne muligheten til å styre etterspørselen via prisreguleringer.

I Dalsbygda gjennomføres det produksjonstellinger på fem forskjellige områder (Åslia, Mastukåsa, Rabblia, Håkkårabben og Kjurrudalen), totalt 11 mil med tellelinjer. Jobben gjøres av feltleiere og innenbygds rypejegere.  I Vingelen gås det tellelinjer på totalt 4,7 mil; 1,9 mil i Gjersjøhøa og 2,8 mil i Ørvilldalen. Jobben gjøres av medlemmer i Østerdal Fuglehundklubb (ØFHK).

Hønsefuglportalen

Resultatene som presenteres via Hønsefuglportalen med Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Nord universitet som ansvarlige for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta, er en annen stor mulighet for interesserte rypejegere å skaffe seg oversikt over situasjonen før jaktstart. Takseringsresultatet fra Kvikne presenteres via Hønsefuglportalen, men resultatet fra vestområdet i Forollhogna er ennå ikke tilgjengelig for publikum. Sjekk Hønsefuglportalen

Se detaljert resultat fra Vingelen (pdf)

Se detaljert resultat fra Dalsbygda (pdf - to sider)

Les mer om årets rypetaksering i Dalsbygda på Jaktlagets nettside

Oppsummering rypetakseringer (Norges Fjellstyresamband)

Sånn kan rypejakta være! Dette er opplevelser som brenner seg inn i minnet! Arkivfoto: Arne Nyaas

Sånn kan rypejakta være! Dette er opplevelser som brenner seg inn i minnet! Arkivfoto: Arne Nyaas

I rypejakta kan du "stresse ned", som her ved et kaffebål i solvarme høstdagen. Arkivfoto: Arne Nyaas

I rypejakta kan du "stresse ned", som her ved et kaffebål i solvarme høstdagen. Arkivfoto: Arne Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

27. august: Villreinen trekker sørover

Arne Nyaas

Dyr på tur sørover; her fotografert ved Stor-Ya. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr på tur sørover; her fotografert ved Stor-Ya. Foto: Ingebrigt Storli

I kveld mottok redaksjonen følgende epost fra jaktoppsyn Ingebrigt Storli: "En liten oppdatering og bilder fra fjellet i dag.  Reinen kom fra Budalen i dag tidlig, ca halvparten av stammen har krysset Ya og gått sørover til Vingelen, resten står vest på Kvikne no i kveld. Sender med noen bilder fra noen av flokkene som jeg trefte på ved Tjuvholttangen og ved Stor-Ya i dag. En flott værdag i fjellet med mye jegere ute og flere fikk skutt dyrene sine. Ingebrigt"

Sjekk dagens melding på villreintelefonen: 820 82 090 (deltaljert melding).

Flokk som passerer i området ved Stor-Ya. Når dyrene går så tett som her, kan du ikke løsne skudd. Foto: Ingebrigt Storli

Flokk som passerer i området ved Stor-Ya. Når dyrene går så tett som her, kan du ikke løsne skudd. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr som passerer Tjuvholttangen i dag, på tur sørover. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr som passerer Tjuvholttangen i dag, på tur sørover. Foto: Ingebrigt Storli

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

21. august: Dyra trekker nordover

Arne Nyaas

Villrein som passerer Stor-Ya i dag, mandag 21. august. Foto: Ingebrigt Storli

Villrein som passerer Stor-Ya i dag, mandag 21. august. Foto: Ingebrigt Storli

Vinden har snudd og villreinen i Forollhogna trekker nordover. Det bekreftes både av oppsyn Ingebrigt Storli som i dag fotograferte cirka 1500 dyr som passerte Stor-Ya på tur nordover, og av Jon Horten som har lest inn dagens melding på villreintelefonen: 820 82 090 (deltaljert melding, sjekk). Både yr og storm melder om nordlig vindretning samtlige dager fram mot kommende helg.

 

Her noen flere bilder tatt av Ingebrigt Storli i dag:

Jakta2017-2.JPG
Jakta2017-4.JPG
Jakta2017-3.JPG

 

Ellers:  Se resultatet av årets rypetaksering i Dalsbygda (sammenlignbart for årene 2017 til 2001)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Alt om villreinjakta 2017

Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er 600 dyr. Søndag 20. august er det alvor. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er 600 dyr. Søndag 20. august er det alvor. Arkivfoto: Arne Nyaas

Det er stor forventning til årets villreinjakt i Forollhogna. Dyrene har hatt en god beitesommer uten alt for mye insekter å plages med. Beitene har vært gode - og dyrene er i godt hold. Men "skrantsjukespøkelset" preger også Forollhogna, hvor det skal tas hjerneprøve og møkkprøve av alle voksne dyr (se info lenger ned). Også i år vil jegerne ha god nytte av opplysningene som legges inn på villreintelefonen (se lenger ned).  Villreinutvalget ønsker alle ei riktig god jakt!

 

Villreinutvalget ved sekretær Terje Borgos presiserer følgende:

  • Det presiseres at oppsynet lytter på jaktradiokanal 1 og at oppsynet vil kunne være behjelpelig med å ta ut prøver for CWD ( gjelder dyr 1,5 år og eldre). 
  • Villreintelefonen - 820 820 90 vil være i drift fra 19. august og gjennom hele jaktperioden.  Målet er at denne telefonen skal være oppdatert senest kl. 20.00, men i spesielle tilfeller kan dette tidspunktet måtte utsettes.  Telefonen vil gi jegerne opplysninger om hvor reinen befinner seg den aktuelle dagen.
  • Det vil imidlertid også være mindre konsentrasjoner av rein på andre steder i terrenget, og jegerne oppfordres derfor til å spre seg i terrenget slik at en unngår de store jegerkonsentrasjonene. 
  • En minner om at jaktkort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger og medbringes under jakta.  Videre skal jeger ha med våpenkort, jegeravgiftskort med kvittering for betalt avgift, samt bevis for avlagt riktig antall treningsskudd. 
  • Jegerne oppfordres videre til å rette avskytingen av kalv og simle mot dyr med middels og liten slaktevekt.  Dette er viktig for på sikt å kunne påvirke at slaktevektene øker opp mot gammelt godt nivå. 
  • Lykke til med høstens villreinjakt!

 

Last ned:

Dyrene kan gå tett. I situasjoner som denne kan du ikke løsne skudd. Foto: Arne Nyaas

Dyrene kan gå tett. I situasjoner som denne kan du ikke løsne skudd. Foto: Arne Nyaas

I Forollhogna er jegerne kjent for god og sikker jaktutøvelse. Sånn skal det også være i år! Foto: Arne Nyaas

I Forollhogna er jegerne kjent for god og sikker jaktutøvelse. Sånn skal det også være i år! Foto: Arne Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Kalveandel på 54,5

Arne Nyaas

Utsnitt av flokken fotografert i Sandfjellet 22. juli 2017. Her er bukkene merket med blått, simlene med rødt og kalvene med gult. Foto: A. Nyaas

Utsnitt av flokken fotografert i Sandfjellet 22. juli 2017. Her er bukkene merket med blått, simlene med rødt og kalvene med gult. Foto: A. Nyaas

Resultatet av årets kalvetelling i Forollhogna er klart. Tre store fostringsflokker ble fotografert i henholdsvis Sandfjellet, Middagskneppen og Blåurdfjellet; totalt 1424 dyr. Opptellingen foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser 415 kalver, 761 simle/ungdyr og 248 bukker. Dette gir en kalveandel per 100 simle/ungdyr på 54,5. Oversikten over de 10 siste årene viser store variasjoner i andelen kalv per 100 simle/ungdyr. I 2014 ble det satt sluttstrek ved 63,8 kalver per 100 simle/ungdyr. Dette er årets resultat:

God omtale av "Forollhogna 2017"

Arne Nyaas

Redaktør/journalist Erland Vingelsgård i Tynsetingen.no har tatt seg tid til å lese årets utgave av Forollhogna-bladet. Dommen er grei. "Et nytt prakteksemplar av bladet", mener nettredaktøren på Tynset. Faksimile av dagens forside.

Redaktør/journalist Erland Vingelsgård i Tynsetingen.no har tatt seg tid til å lese årets utgave av Forollhogna-bladet. Dommen er grei. "Et nytt prakteksemplar av bladet", mener nettredaktøren på Tynset. Faksimile av dagens forside.

"En glitrende utgave av bladet Forollhogna". Dette mener redaktør Erland Vingelsgård som til daglig jobber i "tynsetingen.no", nettsida som har som mål å være ei superlokal og uavhengig nettavis for Tynset.

Salget av årets utgave av Forollhogna-bladet har gått "så som så". I tillegg til de 600 eksemplarene som blir distribuert sammen med villreinjaktkortene, er villreinutvalget avhengig av å selge minst like mange i løssalg. Bladet er lagt ut for salg på utsalgssteder i samtlige "Hogna-kommuner". Enkelte utsalg selger godt, mens løssalget andre steder går usedvanlig tregt. Ett eksempel på det siste er Dalsbygda i Os kommune. I fjor ble det solgt nærmere 70 eksemplarer over disk i Dalsbygda. I år er tendensen den stikk motsatte. Atter andre melder om et jevnt og godt salg, eksempelvis Amneus Boghandel på Røros.

Forollhogna villreinutvalg som utgiver, er helt avhengig av å få "endene til møtes" - økonomisk. Ingen av bidragsyterne mottar honorar. Utgiftene er knyttet til produksjon og trykk, men ligger - sammenlignet med tilsvarende bladproduksjoner - langt under i kostnad. Alt gjøres for å redusere utgiftene mest mulig.

Et underskudd i år vil bety en definitiv stopp for "Forollhogna-bladet". Nå er det opp til leserne å bestemme. Bladet er på 92 sider, alle i farger. Prisen (løssalg) er 150 kr.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Pålagt innsamling i Forollhogna

Arne Nyaas

I Forollhogna skal det i høst tas hjerneprøve og møkkprøve av alle skutte dyr eldre enn kalv. Foto: Mattilsynet

I Forollhogna skal det i høst tas hjerneprøve og møkkprøve av alle skutte dyr eldre enn kalv. Foto: Mattilsynet

I høst skal det tas hjerneprøve og møkkprøve av alle felte dyr i Forollhogna - unntatt kalv. Det samme skal skje på Hardangervidda og i Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen (forutsatt at det åpnes for jakt i de to sistnevnte områdene). I Nordfjella skal hele hodet av voksne dyr leveres inn til lokale mottaksstasjoner.

Skrantesjuken (CWD), som er en smittsom og dødelig sjukdom, ble første gang påvist på ei villreinsimle i Nordfjella på senvinteren i 2016. Samme høst ble det påvist skrantesjuke på ytterligere to dyr i det samme området. Fra og med i høst legges det opp til økt fokus på prøveinnsamling i forbindelse med villreinjakta, også i andre områder.

NB (gjelder også Forollhogna): Nettsida www.villrein.no har mye informasjon om skrantesjuken og prøvetakingen i høst. Her ligger det også link til en demonstrasjonsvideo (Mattilsynet). Her vises det hvordan hjerneprøven skal tas ut. I tillegg kan du laste ned en utskriftsvennlig pdf-versjon av all informasjon. Gå til www.villrein.no

I god tid før jaktstart kommer villreinutvalget i Forollhogna med mer informasjon om prøvetakingen av simler og bukker.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Tre store fostringsflokker fotografert

Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

Årlig gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) årlige kalve- og strukturtellinger i de faste overvåkingsområdene Setesdal Ryfylkeheiene, Hardangervidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø,  Reinheimen, Forollhogna og Reindalen på Svalbard. I går ble tre store fostringsflokker fotografert i Forollhogna.

Gårsdagens flyfotografering i Forollhogna ble meget vellykket. På grunn av sommervarmen og insektplagen søker villreinen opp på snøfonnene. I år er det sjeldent mye snø igjen i Forollhogna-området, så sent på sommeren. Dette gjør livet langt enklere for villreinen, men også for mannskapet i småflyet. Likevel, lett er det ikke å lokalisere flokkene. Området må gjennomsøkes systematisk.

Samtlige flokker ble fotografert i Midtre Gauldal kommune. Etter endt flytur i går fikk villreinutvalget i Forollhogna følgende beskjed: "Vellykket flyfotografering i dag. Samtlige flokker fotografert i Midtre Gauldal kommune. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark, Røros Flyklubb, Ingebrigt Storli (observatør) og undertegnede (foto). Godt forarbeid av Ingebrigt i felten før flyturen. Flytid: 1 time og 53 minutter; totalt 340 km, snitt hastighet 181 km/t".Bildene under viser de to andre fostringsflokkene (bildet på toppen viser den første):

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Forsøk på kalvetelling i Forollhogna

Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

Fredag 14. juli ble det gjort forsøk på fotografering av fostringsflokker i Forollhogna. Noen flokker ble fotografert i området Storhø-Sandfjellet-Kongsvarden. Men, grunnlaget ble trolig for spinkelt. Været var heller ikke det beste.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for kalvetellingene og strukturtellingene i følgende områder i tillegg til Forollhogna: Knutshø, Snøhetta øst, Snøhetta vest, Reinheimen, Rondane nord, Rondane sør, Hardangervidda, Setesdal Ryfylkeheiene og Reindalen på Svalbard.

Før telleforsøket i Forollhogna på ettermiddagen fredag i forrige uke var det Rondane nord og Rondane sør som stod på programmet. I Rondane nord ble det fotografert to store fostringsflokker, mens tellegrunnlaget i Rondane sør ble heller spinkelt. Til forskjell fra Rondane er det svært mye snø igjen i Forollhogna. Når sommervarmen og insektene kommer, vil reinen trekke opp på snøfonnene. I Forollhogna blir det trolig en ny runde med småflyet i løpet av uka.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas