Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Last ned årsmøtepapirene

Arne Nyaas

 Årets jaktkvote i Forollhogna foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra 2017 (600 dyr). Foto: Arne Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra 2017 (600 dyr). Foto: Arne Nyaas

Lørdag 21. april er det årsmøte i Forollhogna villreinvald. Møtested er Haltdalen Samfunnshus. Det serveres kaffe fra kl. 10.00 med møtestart kl. 10.30. Flere viktige saker skal behandles, blant andre nytt tellende areal og ny bestandsplan for årene 2018-2021. Årets jaktkvote foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra fjoråret.

Last ned (pdf):

 

Takker for seg etter 22 år som leder

Etter 22 år som leder i villreinutvalget har Hallvard Urset fra Vingelen bestemt seg for at "nok er nok". Han kom inn i arbeidsutvalget/villreinutvalget  i 1995 - og  har siden da vært den øverste ansvarlige for arbeidet i utvalget. Arbeidsutvalget/villreinutvalget i Forollhogna har vært i virksomhet i siden 1965 (53 år). Øvrige ledere (formenn) i arbeidsutvalget har vært: Alfred Asklund (1965-1968), Jens Sætermo (1968-1970), Sven Løvnes (1970-1972), Jon. J. Meli (1972-1979), Tryggve Svergja (1979-1985) og Jon Karstein Skogåstrø (1985-1995).

 Siste møte i arbeidsutvalget (15. mars 2018) før årsmøtet. Fra venstre og rundt bordet: Jon Arne Aasen fra Haltdalen (styremedlem), Helge Bjerkset fra Singsås (kasserer), Terje Borgos fra Røros/Ålen (sekretær) og Hallvard Urset fra Vingelen (leder). Foto: Arne Nyaas

Siste møte i arbeidsutvalget (15. mars 2018) før årsmøtet. Fra venstre og rundt bordet: Jon Arne Aasen fra Haltdalen (styremedlem), Helge Bjerkset fra Singsås (kasserer), Terje Borgos fra Røros/Ålen (sekretær) og Hallvard Urset fra Vingelen (leder). Foto: Arne Nyaas

Stor interesse for det som skjer i villreinområdet

Villreinutvalget i Forollhogna har alltid vært flink til å informere om det som skjer i villreinområdet, ikke minst via nettsida og via publikasjoner som "Hognareinen" og "Forollhogna". Utvalget har også egen Facebookside. Sammenlignet med de øvrige villreinutvalgene/villreinområdene i Sør-Norge troner Forollhogna i ensom majestet på "informasjonstoppen". Men, nå må aktiviteten reduseres. Dette henger sammen med lavere jaktkvoter i årene som kommer. Bladproduksjonen "legges på hylla", og oppdateringene på nettsida blir langt færre enn de har vært de siste årene. Dette er synd, ikke minst for nettsida som genererer stor trafikk. Telleverket viser at 2603 har vært innom startsida i løpet av de siste 30 dagene. Saken om siste minimumstelling er lest 1148 ganger (lagt ut på nettet den 17. mars) og saken om tellefeilen er lest 588 ganger (lagt ut på nettet den 7. mars). I tillegg har siden med opplysninger om minimumstellingene de siste årene hatt 353 besøkende.

Les også: Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Ny minimumstelling gjennomført

Arne Nyaas

 Den andre minimumstellinga i vinter er gjennomført i Forollhogna. Det skjedde på fredag. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr hvor 826 var fostringsdyr. Kartplott: Arne Nyaas

Den andre minimumstellinga i vinter er gjennomført i Forollhogna. Det skjedde på fredag. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr hvor 826 var fostringsdyr. Kartplott: Arne Nyaas

Villreinstammen i Forollhogna er kraftig redusert. I flytellinga som ble gjennomført fredag 16. mars, ble det satt sluttstrek ved 1036 dyr, 826 fostringsdyr og 210 bukker. Årets jaktkvote kommer til å bli kraftig redusert. Vedtaket fattes av årsmøtet i slutten av april.

Flytellinga fredag 16. mars var krevende for pilot og mannskap. Følgende påpekes i tellerapporten: "Det var på ingen måte perfekte forhold for flytelling i går. Sikten var god, men en sterk sørlig vind skapte mye turbulens og risting. På det mest intense ble vi "blåst" sidelengs nordover i en hastighet på opp mot 300 km/time, mens vi på "returen" sørover slet med hastigheter ned mot 70 km/time. Jeg har vært med på flytellinger i snart 20 år, men har aldri tidligere opplevd forhold som dette".

Én stor fostringshop på 826 dyr ble fotografert, i tillegg fire bukkehoper på til sammen 111 dyr. Tidligere i vinter er det fotografert 99 bukker i Eidsfjellet. Disse går fortsatt i det samme området, og ble lagt til. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr. 

Her noen bilder fra tellnga på fredag:

 Bildet viser hovedflokken på 826 dyr. Bildet er høyoppløselig og er tatt fra stor høyde. Se utsnitt under. Foto: Arne Nyaas

Bildet viser hovedflokken på 826 dyr. Bildet er høyoppløselig og er tatt fra stor høyde. Se utsnitt under. Foto: Arne Nyaas

 Utsnitt av bildet over. Under opptelling legges det et "lag" på hvert dyr. Fotoprogrammet holder styr på antall lag (ett lag for hvert dyr). Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av bildet over. Under opptelling legges det et "lag" på hvert dyr. Fotoprogrammet holder styr på antall lag (ett lag for hvert dyr). Foto: Arne Nyaas

Tellerapportene (pdf) kan du laste ned her.

Se flere bilder på privat nettside

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Oter på seterbesøk i Endalen

Arne Nyaas

 Oteren har satt tydelige spor i snøen i Endalen. Foto 15. mars 2018: Berit Broen, SNO

Oteren har satt tydelige spor i snøen i Endalen. Foto 15. mars 2018: Berit Broen, SNO

Redaksjonen mottok denne trivelige eposten fra Berit Broen (SNO) i dag: "Hei! Om du vil ha litt "kosestoff" på Forollhognasida, så kan jo oterns spor fra inni Endalssetra fornøye leserne. Ser nesten hver vinter spor av oter som farter i fjellet, for så å ta et vassdrag ned i lavere terreng. Tror den karen lukter vann! Mvh Berit Broen"

Her to bilder til:

 Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO

 Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO

Nytt telleforsøk i løpet av uka

Arne Nyaas

 Illustrasjonsfoto fra 30. mars 2016. I denne fostringsflokken fotografert på toppen av Sverjesjøhøa på Kvikne var det 348 dyr. Foto: Arne Nyaas

Illustrasjonsfoto fra 30. mars 2016. I denne fostringsflokken fotografert på toppen av Sverjesjøhøa på Kvikne var det 348 dyr. Foto: Arne Nyaas

Været vil klarne opp i løpet av uka, og fredag blir det gjort et nytt forsøk på minimumstelling i Forollhogna. Småflyet er allerede bestilt.

Hvor mange vinterdyr har Forollhogna? I forrige uke ble rettighetshaverne kjent med tellefeilen som ble gjort i 2015 (last ned orienteringen fra villreinutvalget - pdf).  Saken "Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres" er så langt lastet og lest 420 ganger. Dette viser at interessen er meget stor for det som skjer i villreinområdet,  både blant rettighetshavere og andre.

Tellinga på fredag blir viktig. I begynnelsen av mai er det årsmøte (Haltdalen). I tillegg til spørsmålet om tellende villreinareal, er det ventet at mange vil ha kommentarer knyttet til minimumstellingene.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres

Arne Nyaas

 En tellefeil i forbindelse med minimumstellinga for tre år siden (6. mars 2015) har skapt betydelig forvirring. Med en halvtimes mellomrom ble tre flokker øst for Litjhiåsjøen fotografert (flokk 10 på 272 dyr, flokk 11 på 5 dyr og senere flokk 15 på 277 dyr). Se teksten under.

En tellefeil i forbindelse med minimumstellinga for tre år siden (6. mars 2015) har skapt betydelig forvirring. Med en halvtimes mellomrom ble tre flokker øst for Litjhiåsjøen fotografert (flokk 10 på 272 dyr, flokk 11 på 5 dyr og senere flokk 15 på 277 dyr). Se teksten under.

Bestandsmålet i Forollhogna har de senere årene vært 2000 vinterdyr. Kontrollen på at antallet "stemmer" skjer via flytellinger om vinteren, men mannskapet i småflyet har strevd med å finne alle dyrene. I 2008 ble det fotografert 1791 dyr, i 2013 1749 og i 2015 1773. Nå viser det seg at tallet fra 2015 er feil. Det korrekte er 1496. Villreinutvalget har nå orientert samtlige rettighetshavere om dette. Jaktkvoten i år kommer til å bli betydelig redusert.

Last ned orienteringen som er sendt til rettighetshaverne (pdf)

Last ned tellerapporten fra 6. mars 2015

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Kalveprosjektet fortsetter i vår

Arne Nyaas

 Kalveprosjektet fortsetter i vår. Dette blir den tredje våren. Foto fra 2017: Ingebrigt Storli, Kvikne Utmarksråd

Kalveprosjektet fortsetter i vår. Dette blir den tredje våren. Foto fra 2017: Ingebrigt Storli, Kvikne Utmarksråd

Hvorfor et eget kalveprosjekt i Forollhogna? Dette er forklaringen:

Under strukturtellinga rett etter jaktslutt høsten 2015, var det relativt lite brunst å se i villreinflokkene i Forollhogna. Dette fikk forskerne fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) til å stusse. Brunstaktiviteten skal normal være stor den siste uka i september. Det var den ikke høsten for tre år siden. Fjelloppsynet var de første som ropte et "varsko". Med dette som bakgrunn ble det i 2016 enighet om å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge mulige endringer i kalvingstidspunktet hos villreinen i Forollhogna. En tilsvarende undersøkelse ble gjort på 1980-tallet. Konklusjonen da var at kalvinga startet i siste halvdel av april og med 7. mai som "toppdagen" i antall fødte kalver.

Det ble derfor gjennomført telling av kalv på vårparten både i 2016 og 2017, utført av lokalt fjelloppsyn og folk fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). I år skal mannskapet rykke ut for tredje gang. Starten vil skje cirka 24. april og feltperioden skal vare til cirka 5. juni. Målet er å dokumentere og tallefeste "midtpunktet" og lengden på kalvingsperioden. Senere skal resultatet nå sammenlignes med registreringene som ble gjort på 1980-tallet. Er det endringer og i så fall hvilke? Skjer kalvinga senere nå? Strekker kalvinga seg over en lengre periode nå enn for 30 år siden?

Prosjektleder Olav Strand i NINA presiserer at det er svært viktig å dokumentere situasjonen nå før det eventuelt iverksettes tiltak. Et krav til kalvejegerne i høst kan bli at alle felte kalver skal dokumenteres med bilder. I tillegg blir det krav om innlevering av kjeve og nøyaktig slaktevekt.

Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden om bruk av snøskuter i forbindelse med årets kalveprosjekt, for perioden 20. april til 15. juni. Nasjonalparkforvalter innstilte på ja i sin innstilling, saken er behandlet - men det endelige vedtaket er ennå ikke gjort kjent. Som grunnlag for tillatelsen ber nasjonalparkstyret om at det avgis en felles rapport som evaluerer den praktiske gjennomføringen av registreringsarbeidet og motorferdselen i 2017. "Det forutsettes at rapporten beskriver hvordan registreringsarbeidet ble planlagt og utført for å unngå forstyrrelse av villreinen og for å begrense den samlede motorferdselen, og i hvilken grad prosjektet og de ulike aktørene mener man greide å oppfylle disse intensjonene i 2017", heter det i innstillingen til vedtak.

Protokollene fra styremøtene i nasjonalparkstyret finner du her

Se bilder fra kalveprosjektet våren 2017

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Minimumstelling 26. februar

Arne Nyaas

 Utsnitt av fostringsflokken på totalt 878 dyr (Langbekkdalstangen i Midtre Gauldal). Foto: A. Nyaas

Utsnitt av fostringsflokken på totalt 878 dyr (Langbekkdalstangen i Midtre Gauldal). Foto: A. Nyaas

Mandag 26. februar ble vinterens første minimumstelling fra fly gjennomført i Forollhogna. Ni flokker fra Eidsfjellet i sør til Midtre Gauldal/Rennebu i nord ble fotografert; én fostringsflokk på  878 dyr (Langbekkdalstangen i Midtre Gauldal) og åtte bukkeflokker (200 dyr), totalt 1078. Dette betyr at mannskapet må opp i lufta igjen. Men først må det gjøres en ny jobb på bakken.

Last ned tellerapporten (pdf).

Se flere bilder fra flytellinga (privat nettside).

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Ønsker å fjerne kontrollkortet

Arne Nyaas

 Miljødirektoratet ønsker å forenkle rapporteringen for villreinjegerne - og foreslår å fjerne kontrollkortet. Saken er ute på høring med svarfrist  15. mars 2018. Arkivfoto: Arne Nyaas

Miljødirektoratet ønsker å forenkle rapporteringen for villreinjegerne - og foreslår å fjerne kontrollkortet. Saken er ute på høring med svarfrist  15. mars 2018. Arkivfoto: Arne Nyaas

Miljødirektoratet foreslår å oppheve forskriften av 8. januar 2016 nr. 12 - om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) - § 30 Kontrollkortordning for villreinjakt. "- Fjerning av kontrollkortet vil redusere mulighetene for kontroll av felt villrein, men Miljødirektoratet tror ikke systemet vil utnyttes og at opphør av hjorteviltforskriften § 30 ikke vil være negativ for bestandsutviklingen",  skriver direktoratet i høringsforslaget. Høringsfristen er 15. mars 2017.

 

Last ned høringsforslaget (pdf):

 

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Villreinen står langt vest

Arne Nyaas

 Villreinen i Forollhogna står fortsatt langt vest i området. Dette bildet ble tatt på Kvikne i går. Foto: Ingebrigt Storli

Villreinen i Forollhogna står fortsatt langt vest i området. Dette bildet ble tatt på Kvikne i går. Foto: Ingebrigt Storli

I går var det mye oppsyn ute i fjellet. Hensikten var å lokalisere villreinen før minimumstellinga. Rapportene fra gårdagen forteller at mesteparten av villreinstammen fortsatt har tilhold på Kviknegrunn, mesteparten nord for Ya.

Værmessig var forholdene gode med sol og nesten vindstille. Mesteparten av dyrene befinner seg sentralt, i området Sandfjellet-Hiåsjøene. I hele vinter har det også gått dyr (bukker) på Eidsfjellet. Når vinden løyer, vil oppsynet også sjekke dette området før tellemannskapet går opp med småflyet.

Her, to bilder til fra sjekken i går:

 Den andre store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den andre store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

 Den tredje store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den tredje store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Bildene over viser at det er hardt i fjellet. Vinden har pakket snøen og reinen går "opppå".  Nedising av beiter kan være et stort problem for villreinen, som bør forstyrres minst mulig på denne tida av året. Tellinger er likevel nødvendige, men mannskapet i flyet forsøker å vise mest mulig hensyn. Går dyrene samlet, blir flybildene som regel tatt fra stor høyde. Se eksempler på dette (bla ned i artikkelen).

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Foreslår kvalitetsnorm for villrein

Arne Nyaas

 NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" er lagt fram. Her foreslås det at "helsetilstanden" i hvert enkelt villreinområde skal angis med grønt (god/godkjent), gult (middels/godkjent) eller rødt (dårlig/ikke godkjent). Foto: A. Nyaas (med rapporten innfelt).

NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" er lagt fram. Her foreslås det at "helsetilstanden" i hvert enkelt villreinområde skal angis med grønt (god/godkjent), gult (middels/godkjent) eller rødt (dårlig/ikke godkjent). Foto: A. Nyaas (med rapporten innfelt).

I NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" som ble lagt fram i dag, foreslår en uavhengig ekspertgruppe oppnenvt av Miljødirektoratet, et "trafikklyssystem" for villreinområdene. En vurdering av bestandsforhold, beiteforhold og tilgang på arealer skal gi grønt, gult eller rødt "lys" for de respektive villreinområdene.

Miljødirektoratet presiserer følgende: " Den norske totalbestanden av villrein om vinteren er anslått til ca. 30 000–35 000 dyr. Ved siden av mindre forekomster i Russland er Norge det eneste landet i Europa med opprinnelig, vill fjellrein, og villreinen er klassifisert som en norsk ansvarsart. De overordnede målsettingene for forvaltningen er å sikre at arten, og de 23 ulike villreinområdene, forvaltes på en slik måte at levedyktige bestander innen økologisk fungerende leveområder ivaretas (naturmangfoldloven § 5). Stortinget anmodet regjeringen om å utarbeide en kvalitetsnorm for villrein i forbindelse med behandlingen av naturmangfoldmeldingen i 2016.

– Vi har nå fått et godt og svært grundig grunnlag for å foreslå en forskrift om kvalitetsnorm for villreinen. Villrein vil bli den andre arten som får en slik kvalitetsnorm, som er et viktig virkemiddel i naturmangfoldloven".  Dette påpeker Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer på Miljødirektoratets nettside.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Godt nytt år til alle brukere!

Arne Nyaas

 Storflokken står nå langt vest på Kvikne, i området vest for Hammerhøa og mot Stor-Svergjesjøen. Foto: Ingebrigt Storli

Storflokken står nå langt vest på Kvikne, i området vest for Hammerhøa og mot Stor-Svergjesjøen. Foto: Ingebrigt Storli

Med disse bildene som fjelloppsyn Ingebrigt Storli har tatt av storflokken på Kvikne, vil Villreinutvalget ønske alle et riktig godt nytt år!

 Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

 Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

 Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Forollhogna inn på europeisk verneliste

Arne Nyaas

 568 norske naturområder har kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network, blant disse Forollhogna med seterdalene. Foto: Arne Nyaas

568 norske naturområder har kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network, blant disse Forollhogna med seterdalene. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna med seterdalene er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network, sammen med 567 andre norske naturområder.

Vedtaket ble gjort på det 37. partsmøtet for Bernkonvensjonen, etter forslag fra Klima- og miljødepartementet. De norske naturområdene som nå har kommet med i Emerald Network, er alle vernet gjennom naturmangfoldloven. Vedtaket gir Forollhogna og de andre norske verneområdene en internasjonal anerkjennelse.

Les mer på nettsiden til Miljødirektoratet.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

252 jegere kontrollert under årets jakt

Arne Nyaas

 252 jegere ble kontrollert av oppsynet under årets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

252 jegere ble kontrollert av oppsynet under årets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Oppsynsrapporten etter årets jakt er klar. Rapporten viser at 42 prosent av jegerne ble kontrollert av oppsynskorpset. Villreinjegerne i Forollhogna er kjent for god jaktutøvelse. Det var tilfellet også i høst, men at stadig mer av villreinjakta skjer i skogen vekker bekymring. Årets jaktkvote var på 600 dyr.

I oppsummeringen med henvisning til kommentarene fra oppsynskorpset, står følgende: "Det er få kommentarer dette året som går på jaktutøvelsen. "Problemet" med at jegerne bevisst har skutt simle på kort for liten bukk ser ut til å ha økt igjen denne høsten. Glede over at det har vært lite fotråte å se. Bekymringer over at reinen har tilhold i skogen med påfølgende jakt der. Dette vil en også komme tilbake til under oppsynsmøtet. Det skytes for mange skudd i en del tilfeller. Det er også ved avfyring av oppfølgingsskudd at muligheter for skadeskyting oppstår. Meget vanskelig jakt på nordsiden denne høsten. Reinen har blitt "villrein" - og jegerne må endre jaktutøvelsen".

Under jakta i høst ble det registrert 9 skadeskutte dyr. 6 av disse (1 kalv, 2 simler og 3 storbukker) ble avlivet og tatt på kort, mens 2 kalver og 1 simle ble kassert. I tillegg kommer 1 kalv og 2 storbukker registrert med naturlige skader. De registrerte skadeskutte dyrene (3 kalver, 3 simler og 3 storbukker) resulterte i høst i en skadeskytingsprosent på 1,9. I rapporten påpekes følgende: "En kjenner til 2 tilfeller av gjennomskyting (for dårlig bakgrunn), ett tilfelle skyldes manglende prøveskyting av ny ammunisjon og 3 tilfeller må skyldes for dårlig ettersøk. De øvrige vet en lite om".

I avsnittet "Kontroller, rapporter og anmeldelser" påpeker oppsynsleder Terje Borgos følgende: "Det er i løpet av jakten registrert forhold som oppsynet har grepet inn i. Dette dreier seg om 3 OPS-saker (7 i 2016), mens ingen forhold (0 i 2016) er rapportert til politiet. De sakene som er oppgjort på stedet, omhandler uregelmessighet med kontrollkort".

Last ned årets oppsynsrapport (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Tellende areal engasjerer - og saken utsatt igjen

Arne Nyaas

 Fullsatt sal i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld. Oppslutningen om det ekstraordinære årsmøtet var meget stor. Den store saken var tellende villreinareal. Foto: Arne Nyaas

Fullsatt sal i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld. Oppslutningen om det ekstraordinære årsmøtet var meget stor. Den store saken var tellende villreinareal. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna har igjen vedtatt å utsette behandlingen av forslaget om nytt tellende areal. Dette er en sak som engasjerer, og temperaturen i det ekstraordinære årsmøtet på Kvikne torsdag kveld var høy. Vedtaket om å utsette saken til årsmøtet i 2018 var enstemmig.

 Dirigentbordet. Fra venstre Kristin Lund Austvik (sekretær), Kvikne, Tor Granvold (møteleder), Kvikne, Hallvard Urset (utvalgsleder), Vingelen og Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget), Holtålen. Foto: A. Nyaas

Dirigentbordet. Fra venstre Kristin Lund Austvik (sekretær), Kvikne, Tor Granvold (møteleder), Kvikne, Hallvard Urset (utvalgsleder), Vingelen og Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget), Holtålen. Foto: A. Nyaas

I desember 2016 mottok Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn en forespørsel fra Forollhogna villreinutvalg om å gjennomgå og digitalisere grensene for tellende areal i Forollhogna. Tellende areal brukes for å regne ut fellingskvotene rettighetshaverne i mellom, men er ikke ei grense som jegerne skal forholde seg til.

Saken var oppe til behandling på det ordinære årsmøtet i Dalsbygda i april i år. Etter forslag framsatt av Vingelen og Kvikne ble både bestandsplanen for neste femårsperiode og forslaget til nytt tellende areal vedtatt utsatt til behandling i et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Årsmøtet i april vedtok videre å nedsette ei arbeidsgruppe, med én representant fra hver kommune. Mandatet til arbeidsgruppa var å gå gjennom tellende areal på nytt. Følgende personer har vært med i arbeidsgruppa: Kristin Lund Austvik, Tynset kommune, Martin Myrmo (vara: Steinar Bakk), Rennebu kommune, Trond Are Berge (vara: Terje Tovmo), Midtre Gauldal kommune, Terje Borgos, Holtålen kommune, Kjetil Eggen, Os kommune og Jakob Trøan, Tolga kommune. Arbeidsgruppa har hatt tre møter (26. juni i Vingelen, 10. august på Kvikne og 4. oktober på Berkåk).

Villreinutvalget behandlet forslaget fra arbeidsgruppa den 26. oktober i år, og følgende vedtak ble gjort: «Villreinutvalget tar forslaget fra arbeidsgruppa til etterretning. Villreinutvalget påpeker at de samme prinsippene må legges til grunn for hele området. Villreinutvalget påpeker også at tellende areal må sees over tid og at det må tas hensyn til reinens periodiske (over år og årstider) bruk av sine beiteområder».

Forslag til grense for tellende areal
I sakspapirene fra arbeidsgruppa presiseres følgende: «I utgangspunktet følger forslag til grense for tellende areal skoggrensa, jf. forskrift. Begrepet skoggrense kan nok diskuteres, men i de fleste tilfeller går det et nokså klart skille mellom skog og fjell på kartgrunnlaget i målestokk 1:50000 fra Statens kartverk. I Forollhogna villreinområde bruker imidlertid reinen også skogsområder i stor grad. Arbeidsgruppa har gått gjennom arealbruken område for område, og de skogsområder som arbeidsgruppa har funnet er i regelmessig bruk av reinen, foreslås inkludert i tellende areal. I følgende jaktfelt/områder er skogsområder inkludert: Budalen jaktområde, Soknedal statsallmenning, Haugasetra grunneierlag, Kvikne østfjell jaktområde, Vingelen sameie og Dalsbygda jaktlag».


I beregningen av det tellende arealet har arbeidsgruppa vektlagt følgende (sitat):
«Det har vært viktig for arbeidsgruppa at tellende areal blant rettighetshaverne skal bli så rettferdig som mulig. Spesielt har arealet øst for Tjurudalen vært oppe til gjentatte diskusjoner. Arealet i Røros kommune har fram til nå ikke vært inkludert i Forollhogna villreinvald. De tilstøtende områdene Benndalen fjellsameie, Holden statsallmenning og Dalsbygda jaktlag er derimot med i Forollhogna villreinvald. Ei enstemmig arbeidsgruppe ønsker at alt areal øst for Tjurudalen skal behandles likt. Arbeidsgruppa foreslår to ulike forslag for ekstraordinært årsmøte. Arealberegninger for de to ulike alternativene er lagt ved sakspapirene.


Forslag 1.
Alt areal øst og vest for Tjurudalen skal inngå i Forollhogna villreinvald. Ved kvotetildeling skal areal øst for Tjurudalen telle 20 % av sitt egentlige areal.


Forslag 2.
Areal øst for Tjurudalen skal ikke inngå som tellende areal i Forollhogna villreinvald».

Arbeidsgruppa la fram følgende tabell (se foto under):

Tellende areal.jpg

Debatten
Geir Morten Granmo var den første som bad om ordet under møtet i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld: - I denne saken bør vi tenke oss godt om. Forslag nummer to fra arbeidsgruppa er ikke i tråd med forskriften. Området øst for Kjurrudalen skal telle med, og her må rettighetshaverne få full kompensasjon for bruken. For cirka en måned siden var det 700 tamrein inne i Kjurrudalen. I løpet av de førti siste årene har det vært tre perioder hvor villreinen også har brukt dette området. Villreinen er utsatt for mye press, og området i øst er en viktig beiteressurs. Og husk: De østlige områdene i Forollhogna kan også i framtida få stor betydning med tanke på vinterbeitet.


Jakob Trøan fra Vingelen var den neste som bad om ordet: - Det er viktig at hele området skal være med i det tellende arealet, men ei forutsetning for dette er at deler av området må graderes. Husk at alle områdene i øst er helt avhengig av å jakte i vest. Forutsetningen da er gode overgangsavtaler, og overgangsavtaler er ingen menneskerett. Så her må dere tenke dere godt om. Over tid er cirka 40 prosent av all reinen i Forollhogna skutt på vingelsgrunn, påpekte Trøan.


- Området vårt har vært mye plaget med tamreinoverganger, og vi har brukt mye tid på å holde tamreinen unna. Problemet ville ha vært mye større om vi ikke hadde stått på. For oss er det helt utenkelig at vi skal være med på å innskrenke villreinområdet. Området vårt skal telle fullt ut. Vedtas forslaget i kveld, vil Benndalen i framtida kanskje få tildelt tre dyr – og to av dyrene må gå til overgang. Vi er helt enig med Geir Morten Granmo, påpekte Annar Dragmyrhaug.

Terje Tovmo fra Budal var den neste som bad om ordet: - Telenor har gjort det godt i noen døgn nå. Jeg frykta et dette kunne bli verre enn de 19 åra jeg hadde i kriminalomsorgen. Vi foreslår at områdene øst for Kjurrudalen vektlegges med 50 prosent inntil videre ved kortutdeling, de øvrige 100 prosent. Her ble Tovmo avbrutt av en i salen. Vedkommende ville vite om Røros var med, eller ikke. Nå brøt Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget) inn med ønske om ei fem minutter lang pause. Møteleder Tor Granvold på sin side, oppfordret møtelyden til å ta turen inn i restauranten.

Etter maten foreslo Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne at saken burde utsettes til ordinært årsmøte i 2018. - Arbeidsgruppa får i oppdrag å vurdere dette videre, og til dere andre: Ta kontakt med arbeidsgruppa!

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

 Geir Morten Granmo. Foto: A. Nyaas

Geir Morten Granmo. Foto: A. Nyaas

 Jakob Trøan. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan. Foto: A. Nyaas

 Annar Dragmyrhaug. Foto: A. Nyaas

Annar Dragmyrhaug. Foto: A. Nyaas

 Terje Tovmo. Foto: A. Nyaas

Terje Tovmo. Foto: A. Nyaas

 Kristoffer Flaa Sørensen. Foto: A. Nyaas

Kristoffer Flaa Sørensen. Foto: A. Nyaas

Se årsmøtepapirene (pdf)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte 7. desember 2017

Arne Nyaas

 Tellende areal, vedtekter og bestandsplan skal diskuteres/behandles på ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember 2017 (Kvikne Samfunnshus). Denne flokken (utsnitt) ble fotografert 31. desember 2016. Foto: A. Nyaas

Tellende areal, vedtekter og bestandsplan skal diskuteres/behandles på ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember 2017 (Kvikne Samfunnshus). Denne flokken (utsnitt) ble fotografert 31. desember 2016. Foto: A. Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember. Dette er i tråd med vedtak fattet på årsmøtet i Dalsbygda 29. april i år. Kvikne er vertskap for det ekstraordinære årsmøtet og stedet er Kvikne Samfunnshus. Møtet åpnes med kaffe fra kl. 18.30 med møtestart kl. 19.00

Dette er saklista:

  • 1. Åpning, godkjenning av sakliste, valg av ordstyrer og møtereferent.
  • 2. Velge 2 til å underskrive protokollen.
  • 3. Tellende areal - behandling av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe.
  • 4. Vedtekter - behandling av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe.
  • 5. Bestandsplan for kommende periode - gjennomgang av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe/villreinutvalget - orientering om framdrift fram mot endelig vedtak i ordinært årsmøte i april 2018.
  • 6. Orienteringer om høstens jakt, strukturtelling høsten 2017 og kalveprosjektet våren 2017.

Last ned:

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Fine forhold for villreinen

Arne Nyaas

 Det er fine forhold for villreinen i fjellet. Foto 26. nov. 2017: Ingebrigt Storli

Det er fine forhold for villreinen i fjellet. Foto 26. nov. 2017: Ingebrigt Storli

I dag gikk Solfrid og Ingebrigt Storli på ski over Eidsfjellet. I området ble det observert cirka 150 bukker. Beiteforholdene for villreinen er meget gode. Her er rapporten fra Ingebrigt:

- Sender noen bilder fra skituren over Eidsfjellet i dag. Mye av bukkene har samlet seg på Eidsfjellet i år også. Trur nok at vi såg cirka 150 bukk tilsammen, fordelt på flere flokker. En flokk gikk helt vest for Tunntjønnan. Det er veldig fine forhold for reinen i fjellet med  mye barflekker og ikke noe ising.

 Førjulsstemning på Eidsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Førjulsstemning på Eidsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

 Den som kler seg godt, kan trygt ta turen til fjells. Men husk: Dagene er korte! Foto: Ingebrigt Storli

Den som kler seg godt, kan trygt ta turen til fjells. Men husk: Dagene er korte! Foto: Ingebrigt Storli

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Fotograferte du nordlyset?

Arne Nyaas

 Nordlyset flammet over Forollhogna-området tirsdag kveld (7. november). Dette bildet ble tatt i Dalsbygda. Har du bilder som vi kan legge ut på hognareinen.no? Send inn! Foto: Arne Nyaas

Nordlyset flammet over Forollhogna-området tirsdag kveld (7. november). Dette bildet ble tatt i Dalsbygda. Har du bilder som vi kan legge ut på hognareinen.no? Send inn! Foto: Arne Nyaas

Tirsdag 7. november var det stor nordlysaktivitet, men for å se nordlyset må det være skyfritt. I Dalsbygda trakk skyene unna, og skuet var praktfullt. Tok du bilder du også? Send inn så oppdaterer vi hognareinen.no etter hvert som bildene kommer. Send via epost til undertegnede.

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Se flere bilder fra Dalsbygda

 

 

God omtale i Arbeidets Rett

Arne Nyaas

 Vaktsjef Inge Morten Smedås i Arbeidets Rett har lest årets utgave av Forollhogna-bladet. Utgiverne av bladet håper nå at salget skal skyte fart.. Tida fram mot jul blir avgjørende for bladets framtid.  (Arbeidets Rett mandag 6. november 2017)

Vaktsjef Inge Morten Smedås i Arbeidets Rett har lest årets utgave av Forollhogna-bladet. Utgiverne av bladet håper nå at salget skal skyte fart.. Tida fram mot jul blir avgjørende for bladets framtid. (Arbeidets Rett mandag 6. november 2017)

2016-utgaven av "Forollhogna" solgte meget godt. Det samme har ikke vært tilfellet med 2017-utgaven. Ukene fram mot jul blir avgjørende for bladets framtid. Er du en av mange som ikke har lest årets utgave? Inge Morten Smedås i Arbeidets Rett  har lest 2017-utgaven. Les hva han skriver i morgendagens avis (mandag 6. november).

AR6nov2017nettsida.JPG

Redaktør Erland Vingelsgaard i nettavisa Tynsetingen.no har også lest årets utgave. Se hva han mener om "Forollhogna 2017" (hognareinen.no 7. august 2017)

Noen har kjøpt og lest bladet. 10 personer har sagt sin mening (så langt)  .....

 

Her kan du få kjøpt "Forollhogna 2017":

Tynset: Tynset Bokhandel

Tolga: Tolga Bensin og Service      Coop Marked Tolga   Coop Marked Vingelen   Vingelen Innkjøpslag SA    Vingelen kirke- og skolemuseum

Os: Tolga-Os Sparebank    Dalsbygda Bygg og Landbruk

Røros: Amneus Bokhandel

Holtålen: Coop Ålen

Midtre Gaudal: Notabene (tidl. Støren Bokhandel)    Gaula Natursenter

Rennebu: Circle K Berkåk og Bygdasenteret på Berkåk (Turistinformasjonen)

 

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? Bestill her

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas