Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kontoret.jpg

Ta kontakt

KONTAKTINFORMASJON UTVALGET

Sekretær i arb.utvalget: Terje Borgos

Adresse arbeid: Fjellstyrekontoret, 7380 ÅLEN

Adresse privat: 7374 RØROS

Tlf privat: 72 41 44 40

Tlf arbeid: 72 41 55 77

Mobil: 909 20 968

E-post: post@hognareinen.no

 

Leder i arbeidsutvalget: Hallvard Urset

Adr. arbeid: Tolga kommune, 2540 TOLGA

Adresse privat: 2542 VINGELEN

Tlf privat: 62 49 43 70

Tlf arbeid: 62 49 65 11

Mobil: 481 16 318

E-post: Hallvard.Urset@tolga.kommune.no

 

Kasserer i arb.utvalget: Helge Bjerkset

Adresse privat: Kotsøy, 7387 Singsås

Telefon: 724 36363

E-post: helge.bjerkset@gauldalen.no

 

Styremedlem: John Arne Aasen

Adresse privat: Strandvegen 20, 7383 Haltdalen

Mobil: 958 08 516

Epost: aasen-ja@online.no

 
 

Her treffer du Terje Borgos: Fjellstyrekontoret i Ålen

 NB: Fjellstyrekontoret i Ålen er flyttet over i nytt bygg (nr. 22 - se kartet over).

NB: Fjellstyrekontoret i Ålen er flyttet over i nytt bygg (nr. 22 - se kartet over).

Kjørerute fra ditt hjemsted (husk: høyreklikk i kartet for sluttpunkt, se kartet over)