Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kontoret.jpg

Ta kontakt

KONTAKTINFORMASJON UTVALGET

Sekretær i arb.utvalget: Terje Borgos

Adresse arbeid: Fjellstyrekontoret, 7380 ÅLEN

Adresse priv.: 7374 RØROS

Tlf priv.: 72 41 44 40

Tlf arb.: 72 41 55 77

Mobil: 909 20 968

E-post: post@hognareinen.no

 

Leder i arbeidsutvalget: Jakob Nordstad

JakobNordstad2.JPG

Adresse priv.: Neby, 2500 TYNSET

Mobil: 970 03 854

E-post: jn@planraad.no

(Vara: Jakob Trøan, Vingelen)

 

Kasserer i arb.utvalget: Helge Bjerkset

Adresse priv.: Kotsøy, 7387 Singsås

Telefon: 724 36363

E-post: helge.bjerkset@gauldalen.no

(Vara: Anita Krigsvoll, Budalen)

 

Styremedlem: John Arne Aasen

Adresse priv.: Strandvegen 20, 7383 Haltdalen

Mobil: 958 08 516

Epost: aasen-ja@online.no

(Vara: Kjerstin D. Kosberg)

 

Styremedlem: Kåre Kristen Totlund

Adresse priv.: Oppheim, 2512 Kvikne

Mobil: 957 55 995

Epost: karetotlund@hotmail.com

(Vara: Kristoffer Flaa Sørensen)

 

Styremedlem: Kjetil Eggen

Adresse priv.: Midtre Dalsbygdv. 645, 2550 Os i Ø

Mobil: 908 39 646

Epost: kj.eggen@online.no

(Vara: Kjell Magne Ryen)

 

Styremedlem: Terje Tovmo

Adresse priv.: Storbudal, 7298 Budalen

Mobil: 911 89 894

Epost: terjetovmo@hotmail.no

(Vara: Jorid E. Bjørnevold)

 
 

Her treffer du Terje Borgos: Fjellstyrekontoret i Ålen

NB: Fjellstyrekontoret i Ålen er flyttet over i nytt bygg (nr. 22 - se kartet over).

NB: Fjellstyrekontoret i Ålen er flyttet over i nytt bygg (nr. 22 - se kartet over).

Kjørerute fra ditt hjemsted (husk: høyreklikk i kartet for sluttpunkt, se kartet over)