Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DSC_0521.jpg

Kvote

kvote


2019 : 300

2018 : 300

2017 : 600 (481 filt, 80,2%)

2016: 750 ( fordelt på rettighetshavere - pdf)

2015: 700 (581 filt, 83%)

2014:  700 (629 filt, 89,9%)

2013:  650 (550 - 84,6%)

2012:  600 (456 - 76%)

2011:  600 (535 - 89,2%)

2010:  650 (589 - 90,6%)

2009: 900 (766 - 85,1% )

2008: 950 (796 - 83,8%)

2007: 800 (652 - 81,5%)

2006: 300 (272 - 90,7%)

2005: 300 (264 - 87,7%)

2004: 400 (363 - 90,8% )

2003: 400 (362 - 90,5%)

2002: 750 (694 - 92,5%)

2001: 800 (710 - 88,7%)

2000: 800 (731 - 91,4%)

Fra bestandsplanen for 2019 - 2023:

Struktur i kvotefordeling:

60 % KALV

15 % SIMLE

15 % LITEN BUKK

10 % STOR BUKK

Simlenes gjennomsnittsalder i Forollhogna er lav (kjevedata). Hele 90 % av 1,5 åringene overlever jakta, men bare 57 % prosent av 8,5 års simlene

En gjennomsnittlig simle i Forollhogna blir bare 4,5 år gammel. Vil en så lav alder føre til senere brunst, lavere kalvevekter og dårligere produksjon?

Forollhogna villreinområde har fra 2019 vedtatt å endre aldersfordelingen i avskytingen til et høyere uttak av kalv for slik å øke andelen eldre simler i stammen.

For å oppnå målet om høy produksjon og høye slaktevekter, henstilles jegerne også om å ikke skyte de største kalvene.