Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

HognareinenBannerSeks.jpg

Utgaver

"Hognareinen 2014" ble utgitt høsten 2014 i et opplag på 1500 eksemplarer. Bladet ble lagt ut for salg i samtlige "Hogna"-kommuner.   Bare 600 eksemplarer ble solgt.  Last ned:  Side 1, innhold  (pdf)

"Hognareinen 2014" ble utgitt høsten 2014 i et opplag på 1500 eksemplarer. Bladet ble lagt ut for salg i samtlige "Hogna"-kommuner.  Bare 600 eksemplarer ble solgt. Last ned: Side 1, innhold (pdf)

2016 solgte godt, nå jobbes det med 2017-utgaven

"Forollhogna 2016" solgte meget godt, og i månedsskiftet juni/juli skal "Forollhogna 2017" være klar for salg. Nå jobbes det for fullt!

Også i 2017 har leserne mye å glede seg til! I tillegg til sidene om villreinen og villreinforvaltningen i Forollhogna (anslagsvis 10 sider), vil redaksjonen på de øvrige 70 sidene prioritere artikler om folket, naturen, kulturen og historien i Forollhogna-området. Folket i bygdene rundt Hogna-toppen fortjener et kvalitetsblad som vinkler mot de positive verdiene. Vi har mye å være stolte av!

Forollhogna villreinutvalg står som ansvarlig utgiver, med nasjonalparkstyret og villreinnemnda som gode samarbeidspartnere. I 2014 mottok redaksjonen økonomisk støtte fra Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner og fra kommunene. I 2016 dekket salget kostnadene, og det er målet også i 2017.  Et salg på 1200 eksemplarer er minimum for å greie dette.

NB: Du blir ikke "rik" av å bidra med tekst/bilder i Forollhogna-bladet, men husk at alle som har artikler på trykk, får tilsendt et eksemplar av bladet - rett etter utgivelse. Bli bidragsyter i 2018-utgaven, du også. Ta kontakt via epost med redaktør Arne Nyaas: arnny@online.no

Tar du utfordringen? Vi håper det!

 

Ønsker du å bestille 2017-utgaven (150 kr. pluss porto)? Bestill her.

26. juni 2017: " Forollhogna 2017 " er nå klar for salg.  LES MER HER

26. juni 2017: "Forollhogna 2017" er nå klar for salg. LES MER HER

 

 

 

 

 

 

I løpet av årene 1985 til 2003 ble det utgitt 11 utgaver av "Hognareinen". Tre av årgangene var temanummer. I 2014 ble det gjort et nytt forsøk, se bildet til venstre. Last ned: " Tidligere utgaver av Hognareinen " (side 5 i Hognareinen 2014) - pdf.

I løpet av årene 1985 til 2003 ble det utgitt 11 utgaver av "Hognareinen". Tre av årgangene var temanummer. I 2014 ble det gjort et nytt forsøk, se bildet til venstre. Last ned: "Tidligere utgaver av Hognareinen" (side 5 i Hognareinen 2014) - pdf.

" Forollhogna 2016 " ble trykket i et opplag på 1500 eksemplarer. Fra og med 2016 ble det bestemt at rettighetshaverne i Forollhogna skal distribuere bladet sammen med villreinjaktkortene. I tillegg til de 750 eksemplarene som gikk ut på denne måten, ble den andre halvparten av opplaget lagt ut for salg. 2016-utgaven ble meget godt mottatt, og nesten hele opplaget ble utsolgt!  Last ned side 1 innhold  (pdf).  Nå jobbes det med 2017-utgaven som skal være klar for salg/distribusjon fra månedsskiftet juni/juli. Oppdatering: 09.04.2017

"Forollhogna 2016" ble trykket i et opplag på 1500 eksemplarer. Fra og med 2016 ble det bestemt at rettighetshaverne i Forollhogna skal distribuere bladet sammen med villreinjaktkortene. I tillegg til de 750 eksemplarene som gikk ut på denne måten, ble den andre halvparten av opplaget lagt ut for salg. 2016-utgaven ble meget godt mottatt, og nesten hele opplaget ble utsolgt! Last ned side 1 innhold (pdf). Nå jobbes det med 2017-utgaven som skal være klar for salg/distribusjon fra månedsskiftet juni/juli. Oppdatering: 09.04.2017